•         ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

        Anna Gilak     Jolanta Jaworska     Jolanta Kryskiewicz   Beata Pogodzińska

    Grażyna Krążyńska - intendet

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  


     

   • OGŁOSZENIE
   •  

  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Wtorek
    03. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny
    parówka z ketchupem
    chleb
    masło
    rzodkiewka
    herbata z cytryną


    wieprzowina
    pszenica
   • Posiłek 2
    zupa pomidorowa z makaronem
    kotlet mielony z pieca
    ziemniaki z koperkiem
    mizeria
    seler,pszenica,mleko
    pszenica,jaja, wieprzowina
    -
    mleko
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny
    jogurt
    mleko
   • Środa
    04. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny
    jajecznica ze szczypiorkiem
    bułka
    masło
    ogórek
    herbata z cytryną


    jaja
    pszenica
   • Posiłek 2
    zupa krupnik
    gyros drobiowy z pieca
    ryż
    surówka z kapusty pekińskiej
    owoc
    seler, jęczmień
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny
    chrupki kukurydziane
   • Czwartek
    05. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny
    chleb,
    szynka,
    ser żółty
    pomidor
    herbata z cytryną


    pszenica
    wieprzowina
    mleko
   • Posiłek 2
    zupa z fasolki szparagowej
    gulasz wieprzowo - warzywny
    kasza bulgur
    surówka
    owoc
    seler,mleko
    pszenica,mleko,seler
    pszenica
    seler
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny
    krakersy


    pszenica
   • Piątek
    06. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny
    bułka
    twarożek
    kiełbasa krakowska
    rzodkiewka


    pszenica
    mleko
    wieprzowina
   • Posiłek 2
    zupa koperkowa z ryżen
    paluszki rybne z pieca
    ziemniaki z koperkiem
    surówka wiosenna
    seler mleko
    ryba,jaja,pszenica
    -
    -
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny
    ciasteczko z żurawiną


    pszenica
   • Sobota
    07. 09.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    08. 09.
   • Nieczynna
   • Poniedziałek
    02. 09.
   • Nieczynna

   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 6 zł.

       Dzienna wysokość opłaty za żywienie całodniowe ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla oddziałów przedszkolnych wynosi 11 zł

       Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za posiłki należy wpłacać    na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty u intendenta szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.


     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     8. Posiłki  wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00 a oddziały przedszkolne z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta oraz przez Dziennik Elektroniczny " Librus" na skrzynkę pocztowa intendenta.

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane posiłki następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

       2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

      3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta w określonych ramach czasowych.

      4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek