•                                    TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                        

                   

                            Dagmara Chojnacka          pokój 015

     

                              poniedziałek           11.30 - 15.00  

                               wtorek                  8.30 - 14.00  

                                     środa                8.30 - 13.00 

     

   • FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA TERAPIĘ  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

    Imię i nazwisko dziecka, klasa

       

    Data przeprowadzenia diagnozy SI

       

    Czy po przeprowadzonej diagnozie, dziecko uczęszczało na terapię?

       

    Jeśli NIE, to z jakiego powodu nie brało udziału w terapii?

       

    Jeśli TAK, to ile czasu trwała terapia i w jakim wymiarze?

       

    Czy ćwiczenia zalecone przez terapeutę, były wykonywane w domu?

       

    Jeśli TAK, to jakie to były ćwiczenia i jak często dziecko je wykonywało?

       

    Jeśli NIE, to dlaczego nie ćwiczyło?

       

    Co się zmieniło w funkcjonowaniu dziecka, po skończonej terapii?

     

    Na jakie dodatkowe zajęcia uczęszcza Pani/Pana dziecko?

     

                                                    

     

    Data i podpis rodzica

     

     


     

   • Regulamin oraz zasady kwalifikacji na terapię prowadzoną metodą Integracji Sensorycznej

    1.Podstawą do przyjęcia dziecka jest wypełnienie do 1 września formularza dostępnego w sekretariacie lub na stronie szkoły oraz dostarczenie aktualnej dokumentacji (diagnozy procesów integracji sensorycznej ważnej 1 rok).
    2.W przypadku dużej liczby dzieci oczekujących na terapię o zakwalifikowaniu decydować będzie data wpływu dokumentacji.
    3.Wstępną kwalifikację dzieci na terapię integracji sensorycznej dokonuje szkolna terapeutka SI po rozpatrzeniu zaleceń z orzeczenia i opinii.
    4.Na terapię prowadzoną metodą integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej 109, mogą uczęszczać dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III, którzy posiadają aktualną (1 rok) diagnozę procesów integracji sensorycznej.
    3.Dziecko może uczestniczyć w zajęciach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
    a) Terapeuta SI przekazuje rodzicom poprzez wychowawcę formularz zgody/rezygnacji z zajęć.
    b) Terapeuta SI potwierdza rodzicom informację o przekazaniu zgody wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
    c) Informacje o zgodzie lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy najpóźniej tydzień po otrzymaniu formularza
    4.Terapia SI prowadzona jest indywidualnie raz w tygodniu przez 60 min.
    5.Czas trwania terapii wynosi maksymalnie 2 semestry.
    6.Na zajęcia dziecko nie może przychodzić chore lub przeziębione. W takim przypadku terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć.
    7.Na zajęciach terapii SI obowiązuje dzieci lekki strój, niekrępujący ruchów.
    8.Rodzice/ opiekunowie powinni nadzorować wykonywanie ćwiczeń domowych zadawanych przez terapeutę.

   • Diagnoza Integracji Sensorycznej.

     Diagnoza SI polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI, którego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Należy pamiętać, że terapia SI nie jest obojętna dla organizmu dziecka.

             Proces diagnostyczny odbywa się na 3 (czasem 4) spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia. 

    Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:

    Wywiadu z rodzicami 

    Kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

    Prób klinicznych 

    Testów kalifornijskich

    Podsumowania diagnozy 

    Na czym polega Terapia Integracji Sensorycznej?

    Terapia ta polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość własnej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. ).

    Terapia odbywa się na specjalnej wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i prioprioceptywnego., czyli podstawowych układów sensorycznych. Jest ona dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy).

   • Jak rozpoznać zaburzenie SI?

     Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. 

    Dziecko z powyższymi trudnościami może w ogóle nie zauważać pewnych bodźców, reagować na nie z opóźnieniem albo wręcz przeciwnie, reakcja może być  nadmierna. 

    U każdego dziecka może to wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym.

     Dlatego wyróżnia się objawy zaburzeń integracji sensorycznej, które występują w różnych konfiguracjach i nasileniu.

    Pojedyncze objawy nie muszą być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką do wykonania pełnej diagnozy.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek