• Drukuj

Nazwa przedmiotu:                    zajęcia komputerowe

Imię i nazwisko nauczyciela:      Krzysztof Affek

Ważna sentencja:                       „Uczę się po to, żeby być szczęśliwym.”

Porada dnia                             Wyłącz telewizor, wyłącz komputer, wyjdź z dzieckiem
                                                            na spacer.

Jak korzystać z tej strony?                       PDF

.......................................................

Często zadawane pytania:                       PDF

Materiał jest wyłącznie dodatkowym elementem dydaktycznym do wielu innych lekcji zajęć komputerowych.

.......................................................

Regulamin rozmów z nauczycielem:     PDF

Stypendium z zajęć komputerowych:   PDF

Przyznano stypendium z zajęć komputerowych za 2014 2015:   PDF

 

Dotyczy oceny z pisemnej pracy sprawdzającej z zajęć komputerowych,

Poprawa lub nieobecność z przyczyn losowych:   PDF

_____________________________________________________________________

                                                    szczegółowe informacje dostępne po zalogowaniu