• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

 

1957

Rozpoczęcie robót na placu budowy gmachu tysiąclatki.

W 1957 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” postanowiono zbudować nową placówkę. Na terenach działek szkolnych rozpoczęto budowę szkoły, Powołano Komitet Budowy, któremu przewodniczyła Bronisława Resz-przewodnicząca Rady Zakładowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Na placu budowy

Rada Zakładowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 50% finansowała budowę. Resztę funduszy zgromadzono ze składek miejscowej ludności. Oprócz wkładów pieniężnych mieszkańcy pomagali przy budowie, dowożąc materiały budowlane, porządkując teren.

 

 

1960

Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty nowej szkoły „TYSIĄCLECIA” w Zerzniu nastąpiło dnia 10 kwietnia 1960 roku.

 Z kart kroniki -komentarz i fotografie - Leonard Kałęcki Viceprzewodnicząca Stołecznej Rady Narodowej ob. Kartasińska przemawia i odczytuje akt. Podpisuje akt ob. Bronisława Resz przewodnicząca Stołecznej Komisji Budowy. Przewodniczący ob. Łysiak przyjmuje akt do podpisu . Wmurowanie aktu w fundamenty szkoły- ob. Kartasińska.Wmurowanie aktu Przewodniczący DRN ob. Król. Przemawia ob. Resz Bronisława.Przemawia w imieniu Kom. Budowy Szkoły ob. Lubański .Dzieci szkolne złożyły kwiaty prezydium(Baśka Gawryszewska). Duże brawa dla organizatorów uroczystości .Wygłasza wiersz ucz. Prokosińska Zofia .Wygłasza wiersz ucz. Plewko Wiesława. Przemawia ob. Łysiak Józef. Dzieci szkolne dziękują za szkołę. Wych. ob. Dindorf. Chór szkolny prowadzi ob. Świeczko

 

1961

29 stycznia 1961 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Dzielnicy, radia, prasy i władz oświatowych. Nie zabrakło oczywiście dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy swój wolny czas w okresie ferii zimowych poświęcili na przygotowanie uroczystości. W roku szkolnym1960/61 do szkoły uczęszczało 279 uczniów.
 

1962

W roku 1962/63  już 310. Szkoła liczyła 10 oddziałów. Niektóre klasy były bardzo liczne:  np. klasa I-46, klasa III- 45, klasa  V - 43, klasa VI- 38, pozostałe klasy ponad 25 uczniów, ale były to klasy równoległe. Inauguracja roku szkolnego 1962/63 miała bardzo oryginalny przebieg: po powitaniu dzieci i rodziców przez kierownika, wysłuchaniu przemówienia radiowego Ministra Oświaty,odbyły się pogadanki w klasach, następnie wyświetlono film. Wieczorem po wiecu, z udziałem starszej młodzieży, nastąpiło złożenie wieńców na miejscowym cmentarzu. Tradycja składania kwiatów na grobach poległych przez młodzież szkolną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przetrwała do dziś.

Więcej artykułów…

 1. 1962
 2. 1965
 3. 1971
 4. 1973
REKRUTACJA 2018/2019

szkola

2017/2018
tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

 

 

 

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!