• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

W czasie akcji „Zima w mieście” pracujemy w godzinach 7.30 – 16.30.

 

Ze względu na różne godziny wyjazdów poszczególnych grup prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30. 
Dzieci, które jadą na basen powinny posiadać obuwie basenowe, ręcznik oraz czepek. 
Dzieci, które jadą na lodowisko prosimy o zabranie kasków.

 

lodowisko

 

Program akcji "Zima w mieście" na poszczególne dni.  

 

Serdecznie zapraszają koordynatorzy Barbara Szpunar i Katarzyna Staniec

aniol3gif

 V WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„Anioł Bożonarodzeniowy 2018” 

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

koordynator: Kierownik Świetlicy - Monika Zimny z nauczycielami – wychowawcami świetlicy szkolnej.

 

2. Cele konkursu.

- Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

                  - Kształtowanie wrażliwości na piękno i doniosłość Świąt Bożego Narodzenia.

                 - Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej 

                    i kreatywności uczniów.

                  - Promowanie młodych talentów plastycznych.

   3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół    

     podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – uczniowie klas 0- III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

4. Przedmiot konkursu.

    Bożonarodzeniowy aniołek:

     - praca przestrzenna

     - wysokość aniołka nie powinna przekraczać 35cm  

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna.

  6. Kryteria oceny.

   Aniołki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- fantazja i pomysłowość twórców

- dobór i wykorzystanie materiałów (np. papier, styropian, glina, masa solna, cekiny, brokaty, artykuły spożywcze, piórka)

- wkład pracy

- estetyka pracy

- samodzielność wykonania pracy

7. Założenia organizacyjne

a) Każda placówka biorąca udział w konkursie może wytypować maksymalnie 6 prac w każdej kategorii. (Załącznik nr 3)

b) Do pracy nadesłanej na konkurs musi być dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

- imię i nazwisko autora, klasa

- dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail

- imię i nazwisko opiekuna

     Uwaga! Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów prac i opiekunów  z adresami e-mail z danej placówki.

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 05.12.2018 r. Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach 7.00 -17.30 do sali świetlicy szkolnej – sala nr 105.

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla każdej kategorii.

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej do 07.12.2018 r. http://www.swietlicasp109.pl/. Dodatkowo placówki zostaną poinformowane drogą e-mailową.

f) O uroczystości rozdania dyplomów, nagród i wyróżnień, na którą serdecznie zapraszamy laureatów

z opiekunami, poinformujemy placówki e-mailem oraz na naszej stronie internetowej świetlicy http://www.swietlicasp109.pl/

g) Każdy Uczestnik konkursu podpisuje (Załącznik nr 2), a składając pracę wyraża zgodę na:

-wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

-przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

- opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i Gminy imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie.

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie  uległy uszkodzeniu.

 

Serdecznie zapraszamy

ZAŁĄCZNIK  nr 1  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  ZAŁCZNIK nr 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 3  LISTA ZBIORCZA 

 

Serdecznie zapraszamy!

linia 4

DNI  WOLNE W LISTOPADZIE

 

1 listopada 2018
Wszystkich Świętych - dzień wolny od pracy.

 

2 listopada 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńcze w stałych godzinach pracy.

 

2 listopada 2018

Oddziały przedszkolne pełnią dyżur od godziny 7.00 do godziny 17.30.

 

Dyrekcja Szkoły

 

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnegolinia 4

 

Serdecznie zapraszamy, wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8, na zajęcia teatralne, które odbywać się będą w czwartki o godzinie 16:00-18:00. 
Pierwsze zajęcia odbędą się 27.09.18r., w sali 120. 
Osoby chętne na uczęszczanie na koło teatralne, prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, znajdującej się przy wejściu głównym w szatni. 
Serdecznie zapraszamy!
Paulina Dolina
Agnieszka Olewiecka
Monika Zimny

 Szanowni Państwo, Rodzice dzieci urodzonych w 2011 r.

W dniu 8 lutego 2018 r. została podjęta przez Radę m. st. Warszawy uchwała nr LXI/1645/2018, zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 Uchwała ta wprowadza zmiany w obwodach Szkoły Podstawowej nr 109, ul. Przygodna 2 i Szkoły Podstawowej nr 204, ul. Bajkowa 17/21.

 • Szkoła Podstawowa nr 109 – obwód szkoły  zostaje pomniejszony, od strony południowej kończy się w osi ulicy Chodzieskiej i Cylichowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 204 - obwód szkoły zostaje powiększony o ulice pomiędzy osią ulic Chodzieskiej i Cylichowskiej a osią ul. Przewodowej. Budynek szkoły przy ul. Cyklamenów 28 (w Nadwiślu), będzie innym miejscem realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej nr 204.

 W związku z powyższym rodzice dzieci urodzonych w 2011 roku, aplikujący do klas pierwszych, których funkcjonowanie jest planowane w budynku przy ul. Cyklamenów 28 i w budynku przy ul. Bajkowej 17/21, stosowne dokumenty winni złożyć w Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21.

 Ponadto na stronie Urzędu Wawer widnieje informacja o dniu otwartym w Szkole Podstawowej nr 204, w trakcie którego planowane jest spotkanie z rodzicami dzieci z rocznika 2011, w sprawie organizacji klas I w siedzibie przy ul. Cyklamenów 28. http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/informacje-oswiata

 1Wawer Mapa obwodu 201819 SP

linia 4

 

Szanowni Państwo.
Zachęcam uczniów kl VII-VIII do udziału w konkursie historycznym. Etap szkolny odbędzie się 24 października o godz 9.00 i będzie miał formę testu.Etap I-obejmuje następującą tematykę-
1. Starożytne cywilizacje.
2. Świat Islamu.
3.Polska w okresie wczesnopiastowskim.
4.Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
5. Wielkie odkrycia geograficzne.
6.Złoty wiek.
Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Zapraszam na zajęcia przygotowawcze we wtorki godz 7.30-8.45 s.121.
Katarzyna Strzelczyk

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!