• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

AKCJA
OGŁOSZENIA
KONKURSY - REGULAMINY

plast muzrozneimagesCAXOZHHZ

epodr

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

Ostatnio dodane artykuły
STRONY DLA DZIECI

Robot-clip-art-free-clipart-images WARSZAWSKI KONKURS

PLASTYCZNO - TECHNICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MÓJ PRZYJACIEL ROBOT

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109  im. Batalionów Chłopskich, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. 22 277 11 23

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Kinga Jarosz, Jolanta Mitura

Cele konkursu

 • rozbudzenie zainteresowań plastyczno - technicznych,
 • dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się swoimi   umiejętnościami plastycznymi,
 • rozbudzenie wyobraźni dzieci do twórczych rozwiązań plastycznych
  i technicznych oraz poszukiwania własnego artystycznego wyrazu,
 • umożliwienie zaprezentowania swojej pracy szerokiej społeczności,
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu,
 • zachęcenie uczniów do poznania zasad zdrowej rywalizacji,
 • integracja z kolegami uczęszczającymi do innych szkół.

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Konkurs plastyczno - techniczny odbędzie się w miesiącu czerwcu.
 2. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 31 maja.
 3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 12 czerwca, wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 czerwca.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej
  w Warszawie.
 5. Prace mogą być wykonane w kategorii:
 • techniczna przestrzenna z materiałów recyklingowych o wysokości nie przekraczającej 100 cm i szerokości nie przekraczającej 50 cm,
 • plastyczna w formacie A4 lub A3, techniką dowolną, bez użycia środków spożywczych. Dopuszcza się oprawę passe-partout.
 1. Praca plastyczna i techniczna musi posiadać na odwrocie metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę i numer szkoły, opiekuna.
 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
 3. Prace konkursowe należy składać w sali 105 lub wysłać pocztą na adres szkoły w terminie określonym w regulaminie konkursu.
 4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora
 5.  Jury pod uwagę weźmie:
 •  spełnienie podanych kryteriów
  • jakość wykonania pracy
  • oryginalność, pomysłowość, podejście do tematu
  • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.
 1.  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

6 – 7 lat

8 – 10 lat

11 – 13 lat

Prace będą prezentowane na wystawie w SP nr 109

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły do
12 czerwca 2017 r.

 

Przekroczenie terminów eliminuje ucznia z udziału w konkursie. Komisja nie zwraca prac konkursowych.

 linia 4

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU

WIEDZY O KRÓLOWEJ RZEK - WIŚLE      

Organizator konkursu:

Świetlica szkolna  - p. Halina Wręga, p. Aleksandra Floriańska,  p. Beata Kolas

Cele konkursu:

Ø  popularyzacja wiedzy o największej polskiej rzece Wiśle

Ø  umożliwienie dziecku osiągnięcia sukcesu

Ø  zaprezentowanie się w gronie rodziny

Forma konkursu:

Pytania zamknięte.

Zasady konkursu:

Ø  Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczestniczących w Pikniku Szkolnym

Ø  Każdy uczestnik przystępuje do konkursu tylko raz

Ø  Każdy uczestnik losuje jedno pytanie

Ø  Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci lizaka

Termin konkursu:

13.05.2017 r. w godz. 10.30-12.00 „Stoisko świetlicowe”

                                                              Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA RZEKA – WISŁA”

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

koordynator:  Kierownik Świetlicy - Monika Zimny z wychowawcami świetlicy szkolnej.

2. Cele konkursu.

  - Wiedza o rzekach Polski.

  - Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.

           - Rozwijanie i kształtowanie  wyobraźni przestrzennej,

              aktywności twórczej i kreatywności uczniów.

           - Promowanie młodych talentów plastycznych.

          

          3. Uczestnicy konkursu

    Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Warszawie.

    

4. Ocena prac

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

·          kategoria  I – uczniowie klas 0

·          kategoria II - uczniowie klas  I- III

·          kategoria III – uczniowie klas IV-VI

5. Przedmiot konkursu.

    Praca plastyczna  A 3 i większa

       

       6.  Forma wykonania pracy.

           - praca indywidualna

7. Kryteria oceny.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- fantazja i pomysłowość twórcy

- wkład pracy

- estetyka pracy

- samodzielność wykonania pracy

8. Założenia organizacyjne

Złożone prace w sali 105 na konkurs muszą być opatrzone metryczką, umieszoną przy każdej pracy i zawierającą:

- imię i nazwisko autora,

- klasa

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 10.05.2017 r. w świetlicy

Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach  7.00 -17.30 do sali 105.

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla  każdej kategorii.

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej do 12.05.2017 r.

http://www.swietlicasp109.pl/.

   f) Uroczyste  rozdanie dyplomów, nagród, wyróżnień serdecznie zapraszamy nastąpi podczas            

      Majówki 2017 – 13.05.2017 r. 10.00 – 14.00

   g) Uczestnik konkursu składając pracę jednocześnie wyraża zgodę na:

- Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

- Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

- Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora, Świetlicy i Gminy imienia i nazwiska uczestnika,

nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie.

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie  uległy uszkodzeniu.

Serdecznie zapraszamy

 BIBLIOTEKA SZKOLNA

 PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA 

NA OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIOTECZNY !

CZEKAMY DO KOŃCA  MAJA 2017 r. 

ZAPRASZAMY do wspólnej lektury konkursowych książek

(w każdą środę-podczas pierwszej długiej przerwy - dla kl. 4-6

kl. 1-3 o godz. 12.00)Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” w roku szkolnym 2016/2017 organizuje ogólnopolski konkurs biblioteczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III i IV-VI.

 Do konkursu uczeń może być zgłoszony przez nauczyciela lub bibliotekarza.

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”, a dla uczniów klas IV-VI - praca pisemna w oparciu o książkę „Dom nie z tej ziemi” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.

♥Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

♥Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad uczniami nagrodzonych prac.

♥Konkurs trwa od 31 marca do 30 września, a głoszenie wyników nastąpi 15 listopada 2017 roku.

 http://www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl/

dom

 Jakie znasz zawody?

zawKonkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka z Poznania pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Polsce.


Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.


Poznając różne zawody uczniowie zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują również informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych i wykonanie zdjęć wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.


Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę uczniów na temat przedstawianego przez nich zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.


Prace konkursowe należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Termin nadsyłania prac etapie regionalnym upływa 31.03.2017 r.
Na prace do etapu ogólnokrajowego czekamy do dnia 25.04.2017 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

CZYTAJ WIĘCEJ >>>REGULAMIN

linia 4

zawUWAGA! Wkrótce upływa termin!  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "JAKIE ZNASZ ZAWODY"

zgłoszenia do 31 marca 2017 r. 

REGULAMIN

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka z Poznania pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę uczniów na temat przedstawianego przez nich zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.Prace konkursowe należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Zimny

linia 4

REKRUTACJA 2017/2018

szkola

2016/2017
SPECJALIŚCI

trans

tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2

 

AKTYWNE PRZERWY

spiew 4382mpingpongiszachy taniec3

DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

10

16.30-

17.15

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!