• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
KONKURSY - REGULAMINY

plast muzrozneimagesCAXOZHHZ

epodr

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

Ostatnio dodane artykuły
STRONY DLA DZIECI

Konkurs plastyczny na ZNACZEK POCZTOWY lub PLAKAT związany z WISŁĄ.

Znalezione obrazy dla zapytania rok wisłyRegulamin konkursu

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Łączy nas Wisła”, realizowanego z okazji „Roku Wisły”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas, którzy uczestniczyli w warsztatach w Bibliotece w Aninie lub w Bibliotece Szkoły Podst. Nr 109 lub brali udział w zajęciach terenowych na „Plaży Romantycznej”.

Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

Prace zbiorowe NIE będą brane pod uwagę.

Komisję konkursową tworzą trzy osoby:

 • Jolanta Komar (Biblioteka w Aninie),
 • Elżbieta Łaszkiewicz (Biblioteka w Szkole Podst. Nr 109),
 • Tomasz Jastrzębski (autor Projektu „Łączy nas Wisła”).

Komisja oceniać będzie:

 • estetykę pracy,
 • pomysłowość,
 • samodzielność,

a także, czy projekt Znaczka pocztowego ma: ząbki, cenę, napis „Polska”, podpis co przedstawia!!!

Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: Imię i Nazwisko autora, Szkołę, Klasę i Tytuł pracy.

Prace przyjmowane są w Bibliotece w Aninie (Oddział Dziecięcy) i Bibliotece w Szkole Podst. Nr 109.

Termin składania prac: do 14 grudnia 2017

Autor projektu „Łączy nas Wisła”, zastrzega sobie prawo do zatrzymania i niekomercyjnego wykorzystania prac.

Zwycięzcy wyłonieni spośród uczniów klas: II, III, IV, V, VI i VII, zostaną poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród.

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka publiczna wawerZnalezione obrazy dla zapytania zakochaj sie w wawrze

 

aniol3gif

 

IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„Anioł Bożonarodzeniowy 2017” 

dla uczniów szkół podstawowych

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, 

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa 

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

koordynator:  Kierownik Świetlicy - Monika Zimny z nauczycielami – wychowawcami świetlicy szkolnej, nauczyciel plastyki – Małgorzata Pijanowska

2. Cele konkursu. 

 - Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych. 

           - Kształtowanie wrażliwości na piękno i doniosłość Świąt Bożego Narodzenia. 

           - Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej  

               i kreatywności uczniów. 

           - Promowanie młodych talentów plastycznych. 

    3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół  

     podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 • kategoria  I – uczniowie klas  I- III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VII 

4. Przedmiot konkursu. 

    Bożonarodzeniowy aniołek: 

     - praca przestrzenna

     - wysokość aniołka nie powinna przekraczać 35cm 

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna. 

6. Kryteria oceny. 

    Aniołki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

- fantazja i pomysłowość twórców 

- dobór i wykorzystanie materiałów (np. papier, styropian, glina, masa solna, cekiny, brokaty, artykuły spożywcze, piórka) 

- wkład pracy 

- estetyka pracy 

- samodzielność wykonania pracy 

7. Założenia organizacyjne 

a) Każda placówka biorąca udział w konkursie może wytypować maksymalnie 6 prac w każdej kategorii.

b) Do pracy nadesłanej na konkurs musi być dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

- imię i nazwisko autora, klasa 

- dokładny adres placówki, telefon kontaktowy,  e-mail 

- imię i nazwisko opiekuna 

       Uwaga! Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów  prac  i opiekunów z adresami e-mail i numerami telefonów z danej placówki. 

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 06.12.2017 r. (środa) Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach  7.00 -17.30 do sali świetlicy szkolnej – sala nr 105. 

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla  każdej kategorii. 

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej  11.12.2017 r. (poniedziałek)http://www.swietlicasp109.pl/. Dodatkowo placówki zostaną  poinformowane drogą e-mailową. 

    f) Uroczystość  rozdania dyplomów, nagród, wyróżnień oraz podziękowań dla  nauczycieli, na którą serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami 18.12.2017 (poniedziałek), a o konkretnej godzinie  poinformujemy na naszej stronie internetowej świetlicy http://www.swietlicasp109.pl/   i szkoły http://sp109.waw.pl/ 

g) Każdy Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac wyraża zgodę na: 

- Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

- Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, 

- Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i http://oswiata.wawer.warszawa.pl/ imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie. 

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie uległy uszkodzeniu.

załącznik nr 1  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA

 

 

Serdecznie zapraszamy!

linia 4

olmit

Olimpiada zostanie przeprowadzona  na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 14-11-2017 r. 

Podstawą jest- Mitologia -J. Parandowskiego

Ci, uczniowie, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i utrwalić wiadomości, korzystają z :
1. http://www.olimpus.edu.pl/mitologia
2.wchodzimy w olimpiady szkolne
3.wchodzimy olimpiady tematyczne-mitologia
4.zakres tematyczny
5.archiwum testów 2012-2016 wraz z kluczem odpowiedzi- http://www.olimpus.edu.pl/mitologia-archiwum
6. Wybieramy odpowiedni poziom dla klas 4-6 lub 7. Rozwiązujemy testy i ćwiczymy.


KOORDYNATOR SZKOLNY - nauczyciel historii - Katarzyna Strzelczyk

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych 2017/2018 i Zarządzenie nr 58

REGULAMIN SZKOLNEGO TYGODNIA  KARIERY 16-20.10.2017 

 pod hasłem: Ja na rynku pracy: „Moje talenty i moje kompetencje”

 

1. Organizator

 

Doradca Zawodowy – Monika Zimny

Szkoła  Podstawowa  nr 109  im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

2. Cele konkursu.

 

Cel główny:

Zainspirowanie uczniów klas VII na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

 

Cele szczegółowe:

- Prezentacja przez uczniów zawodów starych i nowych.

  - Kształtowanie wrażliwości ucznia.

  - Rozwijanie i kształtowanie  wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej i  kreatywności uczniów.

  - Promowanie młodych talentów.

 

3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest  do uczniów  uczęszczających do klas VII

Szkoły Podstawowej nr 109  w Warszawie. 

   

 4. Przedmiot konkursu.

Uczeń wybiera sobie konkretny zawód. Przygotowuje się  i prezentuje  go w szkole 

 w dniach  16-20.10.2017 r. swoją osobą  poprzez  wygląd  (strój, makijaż, gadżety).

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna,  w parze (dwie osoby w interakcji).

6. Kryteria oceny.

    Uczniowie będą oceniani według następujących kryteriów:

        - fantazja i pomysłowość  twórcy /twórców

- dobór i wykorzystanie materiałów

- wkład pracy

- estetyka pracy

7. Założenia organizacyjne

Każdy uczeń z klasy VII może wziąć udział w konkursie i przedstawić jeden zawód na 5 dni  lub 5 zawodów na każdy dzień tygodnia  16-20.10.2017 r.

Prezentacje będą oceniane i fotografowane w dniach 16-20.10. 2017 r.                                    od poniedziałku do piątku   w godzinach  7.00-17.30

Komisja konkursowa dokona oceny i przyzna dyplomy i nagrody dla najlepszych prezentacji.

Lista laureatów będzie zamieszczona  dn. 24.10.2017 r. na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/  i na stronie świetlicy szkolnej  http://www.swietlicasp109.pl

  O wręczeniu dyplomów, nagród i wyróżnień poinformujemy uczniów poprzez wiadomość                w   Librusie  oraz  naszą stronę internetową szkoły http://www.sp109.waw.pl/ 

Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na:

 • Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 • Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i Gminy imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia.

 Serdecznie zapraszam   

Doradca Zawodowy - Monika Zimny

linia 4

REKRUTACJA 2018/2019

szkola

2017/2018
tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

 

 

 

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!