• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

AKCJA
OGŁOSZENIA
KONKURSY - REGULAMINY

plast muzrozneimagesCAXOZHHZ

epodr

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

Ostatnio dodane artykuły
STRONY DLA DZIECI

I  Szkolny Konkurs Wiedzy o Zawodach dla klas V i VI

„Mój wymarzony zawód”

Regulamin

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o zawodach: „Mój wymarzony zawód”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału.

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

2. Wymarzony zawód zostanie przedstawiony w formie plakatu A2. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

3. Czas trwania konkursu: styczeń 2017 r.– maj 2017r.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie naszej szkoły  – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.  

 od 16.01.2017 -  do 01.03.2017r.

II etap, tzw. międzyszkolny: 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie dwie prace sposród przesłanych przez Komisje Szkolne. 

od 02.03.2017r. do 17.03.2017r.

III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

od 20.03.2017 r. do 14.04. 2017r.

4. Gala Finałowa – 30.05. 2016r.

 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>REGULAMIN

>>>ZAŁĄCZNIK 1

 linia 4

 aniol3gif

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

koordynator:  Kierownik Świetlicy - Monika Zim ny z nauczycielami – wychowawcami świetlicy szkolnej

2. Cele konkursu.

    - Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

             - Kształtowanie wrażliwości na piękno

                i doniosłość Świąt Bożego Narodzenia.

             - Rozwijanie i kształtowanie

                wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej 

              i kreatywności uczniów.

             - Promowanie młodych talentów plastycznych.

    3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół    

     podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria  I – uczniowie klas  I- III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VI

4. Przedmiot konkursu.

    Bożonarodzeniowy aniołek:

     - praca przestrzenna

     - wysokość aniołka nie powinna przekraczać 35cm  

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna.

6. Kryteria oceny.

    Aniołki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- fantazja i pomysłowość twórców

- dobór i wykorzystanie materiałów (np. papier, styropian, glina, masa solna, cekiny, brokaty, artykuły spożywcze, piórka)

- wkład pracy

- estetyka pracy

- samodzielność wykonania pracy

7. Założenia organizacyjne

a) Każda placówka biorąca udział w konkursie może wytypować maksymalnie 6 prac w każdej kategorii.

b) Prace nadesłane na konkurs muszą być opatrzone metryczką, umieszoną przy każdej pracy i zawierającą:

- imię i nazwisko autora, klasa

- dokładny adres placówki, telefon kontaktowy,  e-mail

- imię i nazwisko opiekuna

       Uwaga! Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów  prac i opiekunów z adresami e-mail z danej placówki.

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 11.12.2016 r. w siedzibie świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach  7.00 -17.30 do sali 105.

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla  każdej kategorii.

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej do 16.12.2016 r. http://www.swietlicasp109.pl/. Dodatkowo placówki zostaną  poinformowane drogą e-mailową.

   f) O uroczystości rozdania dyplomów, nagród, wyróżnień oraz podziękowań dla  nauczycieli, na którą serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami, poinformujemy placówki e-mailem oraz na naszej stronie internetowej świetlicyhttp://www.swietlicasp109.pl/

g) Każdy Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac wyraża zgodę na:

- Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

- Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

- Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i Gminy imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie.

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie  uległy uszkodzeniu.

Serdecznie zapraszamy

KONKURS PLASTYCZNY

kubuspuchatekurodziny

„Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka”

14 października 2016 roku Kubuś Puchatek ukończył  90 lat.

Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów SP 109

 do udziału w konkursie plastycznym.

 Regulamin 

Uwaga! Termin zgłaszania prac 21 listopada 2016 r.

linia 4

REGULAMIN  WARSZAWSKICH OLIMPIAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS II – III oraz V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  pdf

linia 4


Konkurs plastyczny„Wawer - moja wymarzona dzielnica”


Wawer dzielnica MSIRegulamin konkursu

Organizatorem  Konkursu jest  Szkoła Podstawowa Nr 109

im.  Batalionów Chłopskich w Warszawie.

    Konkurs organizowany jest z okazji 150- lecia gminy Wawer.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną związaną z Wawrem.

 

Cele konkursu:

ü  Upowszechnienie wartości obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Wawra.

ü  Promocja dzielnicy.

ü  Przybliżenie wizerunku Wawra.

ü  Rozwijanie wyobraźni twórczej.

ü  Propagowanie różnych metod i technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej.

ü  Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.

Warunki uczestnictwa:

1.Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie z klas 0-VI.

2. Prace będą przyjmowane w trzech kategoriach  wiekowych:

    - uczniowie klas 0-I

    - uczniowie klas II-III

    - uczniowie klas IV-VI

3. Autor może wykonać tylko jedną pracę.

4. Praca powinna być wykonana indywidualnie.

5. Technika wykonania pracy-dowolna.

6. Format pracy-A4, A3.

7. Każda praca powinna mieć dołączoną informację z następującymi danymi:

    - imię i nazwisko autora

    - klasa

Kryteria oceny prac:

ü  Zastosowana technika

ü  Pomysłowość

ü  Oryginalność

ü  Zgodność z tematem

Za ocenę uczestników prac konkursu odpowiedzialne jest powołane jury.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Termin składania prac:  10 – 24. 10. 2016 r.

Prace należy dostarczyć osobiście do p. Ewy Nowak lub p.  Sylwii Galińskiej

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac.linia 4

REKRUTACJA 2017/2018

szkola

2016/2017
SPECJALIŚCI

trans

tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2

 

AKTYWNE PRZERWY

spiew 4382mpingpongiszachy taniec3

DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

10

16.30-

17.15

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!