• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
KONKURSY - REGULAMINY

plast muzrozneimagesCAXOZHHZ

epodr

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

Ostatnio dodane artykuły
STRONY DLA DZIECI

                     PRAWO OŚWIATOWE 

     Ustawa o systemie oświaty    

  Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ogólnego w poszczególnych  typach szkół                                                          

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

linia 4

 PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109    PDF    

 

 

 PROGRAMY

               

  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PDF   

  SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PDF          
 
Program wspierania uczniów uzdolnionych PDF

  Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie na lata szkolne 2014-2018 PDF

REGULAMINY

 Regulamin zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej

      nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie PDF

 REGULAMIN NAGRODY PATRONA PDF

REGULAMIN NAGRODY DYREKTORA  PDF

PROCEDURY


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH

    ZAGROŻENIA DZIECI  ORAZ W TRUDNYCH

    SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH.  PDF

 1.Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego   zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych.

 2. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie).

 3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec siebie i osób dorosłych.

 4. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 5. Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy).

 6.  Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły.

 7. Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli i/lub pracowników szkoły wobec uczniów.

 8.  Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 9. Procedura postępowania w przypadku ucznia krzywdzonego.

10. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa.

11. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.

12. Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji.

13. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.

14. Procedura postepowania interwencyjnego w przypadku wymuszania

15. Procedura organizowania i przebiegu imprez masowych i uroczystości szkolnych.

16. Procedura postępowania z uczniem pod wpływem alkoholu.

17. Procedura postepowania rodzic w szkole pod wpływem alkoholu (odbiera dziecko, przybył na zebranie).

18.  Procedura postepowania w przypadku otrzymania wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.

19. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły.

20. Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy.

 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

      w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.PDF

zob.też    Wszawica. Poznaj i pokonaj.

 

 

 

UWAGA!  Od dnia 30.01.2017 r obowiązywać będą na terenie naszej placówki następujące procedury:

 

♦Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 109

1. Osobą obcą jest każda osoba, która aktualnie nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły.

2. Osoby obce (w tym rodzice) nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

3. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane zgłosić dyżurującemu tam pracownikowi z kim chcą się spotkać oraz wpisać do specjalnie w tym celu założonego rejestru danych personalnych, godziny i celu wizyty.

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

5. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas zajęć oraz wywoływać· nauczyciela w celu przeprowadzenia z nim rozmowy.

6. Powyżej wspomniane rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu się, przed lubpo zakończonych zajęciach nauczyciela.

7. Rodzice nie mogą wchodzić i przebywać w stołówce szkolnej zgodnie z jej regulaminem.

8.Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku· każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie zajęć·lekcyjnych.

9.W przypadku odmowy podporządkowania się obowiązującym w szkole procedurom, powinien być o zdarzeniu poinformowany dyrektor szkoły.

♦ Procedura korzystania z szatni szkolnej.  

1.Pracownik szkoły otwiera szatnię o godzinie 6.30.

2.Drzwi wejściowe prowadzące z szatni na teren szkoły są zamykane o godz. 8.20 i otwierane w uzasadnionych przypadkach.

3.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

4.Uczniowie, którzy spóźnią się na pierwszą godzinę lekcyjną (wg planu), czekają na rozpoczęcie drugiej godziny lekcyjnej w sali 006.

5.Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na piętro równo z dzwonkiem na przerwę.

6.Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany (buty na jasnej podeszwie) i zdjęcia okrycia wierzchniego.

7.W szatni uczniowie pozostawiają porządek po sobie – ubranie wierzchnie powinno być powieszone na wyznaczonym miejscu, natomiast obuwie umieszczone w worku
i także powieszone, w celu umożliwienia szatniarce wykonania prac porządkowych.

8.Za kontrolę realizacji punktu 6 odpowiedzialni są nauczyciele sprowadzający uczniów po ostatniej lekcji do szatni i wychowawca klasy.

9.Rodzice klas 0-III przyprowadzający dzieci do szkoły pozostawiają je w szatni szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy/nauczyciela dyżurującego/pomocy nauczyciela.

10.Stosujemy zasadę „Mamo, tato dalej idę sam”.

11.Uczniowie klas drugiego etapu edukacyjnego przychodzą do szkoły przed planowanym rozpoczęciem zajęć

i czekają na lekcje pod drzwiami sali, w której mają rozpocząć zajęcia.

12.Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają obowiązek przebywania
w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć.

13.Nauczyciel po zakończeniu ostatnich zajęć danej klasy sprowadza dzieci do szatni, pozostaje z nimi do momentu opuszczenia przez nich boksu.

14.Dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadzane są przez
 nauczyciela kończącego zajęcia bezpośrednio do świetlicy.

15.Chore / niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie/ wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły.

16.Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

17.Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

18.W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są przez pracowników obsługi.

19.Wyjście ze szkoły całej klasy podczas godzin lekcyjnych i korzystanie z szatni szkolnej w tym czasie odbywa się w obecności nauczyciela i pracownika.

20.Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługujących szatnię.

21.W przypadku zaginięcia odzieży bądź butów postępujemy zgodnie z procedurami postępowania jak w przypadku kradzieży.

 

linia 4

REKRUTACJA 2018/2019

szkola

2017/2018
tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

 

 

 

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!