• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

 PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE

 

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109   PDF   

 

 

 PROGRAMY

               

  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PDF   

  SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PDF          
 
Program wspierania uczniów uzdolnionychPDF

 

REGULAMINY

  Regulamin zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w WarszawiePDF

 Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie   PDF

 Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie PDF

 Regulamin postępowania dla ucznia, który nie korzysta z nauki religii lub etyki PDF

 REGULAMIN NAGRODY PATRONA PDF

REGULAMIN NAGRODY DYREKTORA PDF

PROCEDURY

  

 Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie PDF 

 

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH   ZAGROŻENIA DZIECI  ORAZ W TRUDNYCH    SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH.  PDF

 1.Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego   zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych.

 2. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie).

 3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec siebie i osób dorosłych.

 4. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 5. Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy).

 6.  Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły.

 7. Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli i/lub pracowników szkoły wobec uczniów.

 8.  Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 9. Procedura postępowania w przypadku ucznia krzywdzonego.

10. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa.

11. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.

12. Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji.

13. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia.

14. Procedura postepowania interwencyjnego w przypadku wymuszania

15. Procedura organizowania i przebiegu imprez masowych i uroczystości szkolnych.

16. Procedura postępowania z uczniem pod wpływem alkoholu.

17. Procedura postepowania rodzic w szkole pod wpływem alkoholu (odbiera dziecko, przybył na zebranie).

18.  Procedura postepowania w przypadku otrzymania wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.

19. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły.

20. Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM

SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE  PDF

 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

      w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.PDF

zob.też    Wszawica. Poznaj i pokonaj.

 

 

 

                     PRAWO OŚWIATOWE 

     Ustawa o systemie oświaty    

  Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ogólnego w poszczególnych  typach szkół                                                          

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

linia 4

UWAGA!  Od dnia 30.01.2017 r obowiązywać będą na terenie naszej placówki następujące procedury:

 

♦Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 109

1. Osobą obcą jest każda osoba, która aktualnie nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły.

2. Osoby obce (w tym rodzice) nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

3. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane zgłosić dyżurującemu tam pracownikowi z kim chcą się spotkać oraz wpisać do specjalnie w tym celu założonego rejestru danych personalnych, godziny i celu wizyty.

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

5. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas zajęć oraz wywoływać· nauczyciela w celu przeprowadzenia z nim rozmowy.

6. Powyżej wspomniane rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu się, przed lubpo zakończonych zajęciach nauczyciela.

7. Rodzice nie mogą wchodzić i przebywać w stołówce szkolnej zgodnie z jej regulaminem.

8.Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku· każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie zajęć·lekcyjnych.

9.W przypadku odmowy podporządkowania się obowiązującym w szkole procedurom, powinien być o zdarzeniu poinformowany dyrektor szkoły.

♦ Procedura korzystania z szatni szkolnej.  

1.Pracownik szkoły otwiera szatnię o godzinie 6.30.

2.Drzwi wejściowe prowadzące z szatni na teren szkoły są zamykane o godz. 8.20 i otwierane w uzasadnionych przypadkach.

3.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

4.Uczniowie, którzy spóźnią się na pierwszą godzinę lekcyjną (wg planu), czekają na rozpoczęcie drugiej godziny lekcyjnej w sali 006.

5.Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na piętro równo z dzwonkiem na przerwę.

6.Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany (buty na jasnej podeszwie) i zdjęcia okrycia wierzchniego.

7.W szatni uczniowie pozostawiają porządek po sobie – ubranie wierzchnie powinno być powieszone na wyznaczonym miejscu, natomiast obuwie umieszczone w worku
i także powieszone, w celu umożliwienia szatniarce wykonania prac porządkowych.

8.Za kontrolę realizacji punktu 6 odpowiedzialni są nauczyciele sprowadzający uczniów po ostatniej lekcji do szatni i wychowawca klasy.

9.Rodzice klas 0-III przyprowadzający dzieci do szkoły pozostawiają je w szatni szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy/nauczyciela dyżurującego/pomocy nauczyciela.

10.Stosujemy zasadę „Mamo, tato dalej idę sam”.

11.Uczniowie klas drugiego etapu edukacyjnego przychodzą do szkoły przed planowanym rozpoczęciem zajęć

i czekają na lekcje pod drzwiami sali, w której mają rozpocząć zajęcia.

12.Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają obowiązek przebywania
w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć.

13.Nauczyciel po zakończeniu ostatnich zajęć danej klasy sprowadza dzieci do szatni, pozostaje z nimi do momentu opuszczenia przez nich boksu.

14.Dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadzane są przez
 nauczyciela kończącego zajęcia bezpośrednio do świetlicy.

15.Chore / niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie/ wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły.

16.Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

17.Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

18.W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są przez pracowników obsługi.

19.Wyjście ze szkoły całej klasy podczas godzin lekcyjnych i korzystanie z szatni szkolnej w tym czasie odbywa się w obecności nauczyciela i pracownika.

20.Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługujących szatnię.

21.W przypadku zaginięcia odzieży bądź butów postępujemy zgodnie z procedurami postępowania jak w przypadku kradzieży.

 

linia 4

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!