• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

Dofinansowanie obiadów szkolnych

 

         Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów w szkole. W celu otrzymania ww. pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa,
tel. 226 133 894, 228 722 053
faks 226 133 894 w. 21

 

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:
 1. W zakresie zakupu podręczników ( nie dotyczy uczniów szkół podstawowych)- uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 

w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 

klasach I branżowych szkół I stopnia,

liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

        2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

w klasach II i III szkoły podstawowej,

klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

klasach I branżowych szkół I stopnia,

liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2017 r.

 

wniosek o zasiłek szkolny z instrukcją

 

 

 

 

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

 

 Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie mogą otrzymać w r. szk. 2017/2018 stypendium szkolne.

                               Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota  514 zł netto.

                        Uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach rodzice powinni złożyć w szkole w terminie do dnia 15 września 2017 r.

 

 

Wniosek o stypendium szkolne wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z instrukcją wypełniania

 

Wzory wniosków oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej można uzyskać również u pedagoga szkolnego.

REKRUTACJA 2018/2019

szkola

2017/2018
tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2017/2018
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

 

 

 

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!