• Drukuj

W czasie ferii zimowych, które rozpoczynają się 1 lutego, a kończą się 12 lutego 2016 roku (od poniedziałku do piątku) uczestnikami Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2016” będą chętni uczniowie klas I-VI wawerskich szkół podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych, dla których zostało zaplanowanych  ok. 775 miejsc.

Program będzie realizowany w ośmiu szkołach podstawowych jako feryjnych placówkach edukacyjnych, w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz  w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach – klubach kultury – jako punktach zajęć specjalistycznych. Dla uczestników programu, placówki przygotowały bogatą ofertę edukacyjno wychowawczą, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne. Warunkiem korzystania z programu w feryjnej placówce edukacyjnej jest wypełnienie Karty Uczestnika i złożenie jej w wybranej przez rodzica feryjnej placówce edukacyjnej (szkole).

  Zima w MIeście 2016_WAWER dane zbiorcze dot..xls (109KB)

 źródło:http://wawer.warszawa.pl/pl/news/zima-w-miescie-w-wawrze-0