• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

28 I 2018 r. - 8 II 2019 r.

zima-w-miescie-679x350

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

STRONY DLA DZIECI

                                                 Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawielogo spuzd

przystąpiła do III edycji programu

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją.

Program objęty jest honorowym patronatem

Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Instytucją prowadzącą jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Instytucjami wspierającymi są: Główny Oddział nr 1 Polskiego

                                      Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji

                                   oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działania podejmowanie w ramach realizacji projektu:

-  umieszczenie podstawowych informacji na temat dysleksji na stronie internetowej szkoły,

- prowadzenie prelekcji i warsztatów dla rodziców uczniów z dysleksją,

- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli,

- zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla rodziców,

- wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w pomoce dydaktyczne z dostępem do nowoczesnej technologii informacyjnej,

- przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie placówki w kierunku dojrzałości szkolnej i ryzyka dysleksji wszystkich uczniów klas pierwszych i grup przedszkolnych, co umożliwia wczesną interwencję,

- objęcie pomocą uczniów z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją w ramach zajęć terapii pedagogicznej (reedukacja),

- w ramach zajęć terapii pedagogicznej wdrożenie następujących programów profilaktyczno – terapeutycznych:

*„Ortograffiti dla klas IV – VI”

*„Ortograffiti z Bratkiem dla klas I-III”.

- zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,

- udział uczniów z w konkursach i kołach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły,

- zachęcanie Rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły i w przedsięwzięciach związanych z propagowaniem „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.”

- wyposażenie biblioteki szkolnej w lektury w formie „Książki Mówionej” dla uczniów

  z dysleksją.

 

 

KOORDYNATOR PROGRAMU


Ewa NOWAK

 

linia 4

 logoptd Materiały dla ucznia:

 

 

Materiały dla rodzica:

 

 

linia 4

 

Polska Organizacja Wojskowa (POW) była tajną organizacją zbrojną tworzoną w Królestwie Polskim od sierpnia 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich.

Za cel stawiała sobie walkę o niepodległość Polski i przygotowanie kadr dla jej przyszłej armii. Prowadziła szkolenia wojskowe oraz działania wywiadowcze i dywersyjne. 22 października 1914 roku organizacja przyjęła nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).

Działając na terenie zaboru rosyjskiego POW podzielona była na okręgi, podporządkowane komendantom w Warszawie, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Pod koniec 1914 roku powstały również oddziały POW w Petersburgu i Kijowie. Zorganizowano także Oddział Lotny Wojska Polskiego, zajmujący się dywersją, polegającą m.in. na niszczeniu torów kolejowych, mostów, linii telefonicznych oraz zbrojnych akcjach na urzędy rosyjskie.

Po opuszczeniu Królestwa Polskiego przez wojska rosyjskie część członków POW weszła w skład I Brygady Legionów. Większość, spośród liczącej wówczas prawdopodobnie około tysiąca osób organizacji, pozostała w konspiracji.

Na terenach zajętych przez armie państw centralnych POW nadal prowadziła działalność szkoleniową i pozyskiwała nowych członków. Następował stały wzrost liczby członków POW. W listopadzie 1916 roku było ich około 7 tys., w styczniu roku 1917 11 tys., a w kwietniu tego samego roku około 15 tys.

Latem 1918 roku POW zintensyfikowała działania dywersyjne, wznowione już rok wcześniej wobec represji stosowanych przez państwa centralne. Działania te polegały nie tylko na uszkodzeniach mostów, torów kolejowych czy linii telefonicznych, ale miały również charakter akcji zbrojnych przeciwko funkcjonariuszom policji, konfidentom oraz wojskowym patrolom na terenie niemieckiej okupacji.

Szesnastego października 1918 roku warszawska Komenda Naczelna zorganizowała kilkanaście zamachów na niemieckie patrole i posterunki policji. W tym samym miesiącu POW przeprowadziła akcje bojowe także na obszarze austriackiej okupacji. Ich celem było przede wszystkim zdobycie broni i pieniędzy na działalność organizacji. Do najgłośniejszych akcji należał napad na pociąg pod Bąkowcem, niedaleko Radomia.

W październiku i listopadzie 1918 roku POW aktywnie uczestniczyła w przejmowaniu władzy na ziemiach polskich. Jej członkowie stanowili siłę zbrojną wspierającą powstałą w Krakowie Polską Komisję Likwidacyjną, a także brali udział w masowej akcji rozbrajania niemieckich żołnierzy na ziemiach Królestwa Polskiego.

W grudniu 1918 roku POW weszła w skład powstającego Wojska Polskiego.

Struktura organizacyjna POW opierała się na utworzonych głównie w małych miasteczkach i wsiach oddziałach. Taki też oddział powstał na terenie ówczesnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu. Wykorzystując organizację Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej siedzibę w osiedlu Las, około 60 młodych ludzi przeszło konspiracyjne szkolenie wojskowe. Organizacją oddziału zajął się Dobiesław Damięcki – późniejszy wybitny artysta teatralny. Żołnierzom szefował Hipolit Rusiecki – brat nauczycielki ze szkoły w osiedlu Las, jego zastępcą był Wojciech Sobota. Instruktorem wojskowym był niejaki Szczęsny pseudonim „Wierzba”, przysłany tu z dowództwa w Warszawie. Wojskowe ćwiczenia odbywały się z dala od siedzib ludzkich – najczęściej na łąkach nad Wisłą – czyli na tak zwanej Kępie i w lasach majątku Starej Miłosnej. W listopadzie 1918 roku oddział wziął udział w rozbrajaniu okupanta niemieckiego. Podczas potyczki z Niemcami pod Legionowem jeden z żołnierzy naszego oddziału Antoni Gawryszewski, syn wójta, został ranny i zmarł w szpitalu wojskowym. Po listopadzie wielu żołnierzy POW zasiliło szeregi armii odradzającego się Państwa Polskiego.

Wśród członków oddziału byli między innymi:

z osiedla Las - Antoni Gąsiorowski, Jan Kolasa, Władysław Kolasa, Stanisława Kowalczyk, Błażej Królak, Franciszek Królak, Izydor Królak, Piotr Łasak, Franciszek Kuranowski, Piotr Kuranowski, Wojciech Sobota, Sylwester Żołądkiewicz,

z osiedla Zbytki – Stanisław Ciechociński, Walenty Figura, Antoni Gawryszewski, Ignacy Gawryszewski, Paweł Gawryszewski, Wawrzyniec Gawryszewski, Józef Gołębiewski, Antoni Gołębiowski, Szymon Plewka,

z osiedla Zastów – Aleksander Bednarczyk, Franciszek Bednarczyk, Ignacy Dróżdż, Jan Dróżdż, Bernard Jesiotr, Józef Mochocki, Stanisław Waśkiewicz,

z osiedla Wawer – Jerzy Grossman, Stanisława Szydłowicz, Stanisława Wojtowicz.

oprac. TADEUSZ GACYK

linia 4

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!