• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM
INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109

im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

1. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

2. Szkolne Centrum Informacji (SCI) jest udostępniane uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.

a) z komputerów można korzystać za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza

b) w wyjątkowych sytuacjach czas pracy SCI  może zostać ograniczony lub zmieniony.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę jeżeli jest wiele osób oczekujących. Można dokonać rezerwacji  stanowiska komputerowego na następny dzień.

4. Rezerwacji stanowiska komputerowego dokonywać należy z (minimum) jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza, to on wskazuje odpowiednie stanowisko komputerowe.udostępnienie komputera jest poprzedzone wpisem do REJESTU UŻYTKOWNIKÓW,

  1. b)korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym.; dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych,
  2. c)z komputerów można korzystać przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych; za zgodą bibliotekarza komputer może zostać udostępniony na przerwie, jeśli użytkownik potrzebuje wyszukać informacje służące procesowi dydaktycznemu.
  3. d)w bibliotece można drukować za zgodą bibliotekarza jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

 7. Użytkownik ma obowiązek:

 a) przed rozpoczęciem pracy zgłosić wszelkie nieprawidłowości, wątpliwości i uwagi, dotyczące sprzętu,

 b)  informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeń technicznych,

 c) uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników,

 d) stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.

e) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

f) przed opuszczeniem stanowiska skasować wszelkie wprowadzone dane i wylogować się z systemu; poinformować bibliotekarza o zakończeniu pracy.

 

 

 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się

a) instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz samowolnego używania własnych dysków wymiennych ( płyty itp.)

b) wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza, nie należy zamykać systemu i samodzielnie wyłączać komputera.

 c) wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnego z prawem.

d) prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),

e) umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

   9. Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz ewentualnie blokować dostęp do niektórych danych czy usług. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie dokonując stosownego wpisu w DZIENNIKU ODWIEDZIN. 

10. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet oraz za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

11. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 5 minut bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

12. Użytkownik niestosujący się do przepisów REGULAMINU może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputera w bibliotece, a informacja o tym zostaje przekazana wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz rodzicom/opiekunom ucznia.

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!