• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

  TERAPEUTA PEDAGOGICZNY                          

       pokój 007

                               Sylwia Łasek - Marmur

poniedziałek     8.15 - 11.30

wtorek             8.10 - 14.40  

środa               8.10 - 14.40  

czwartek          8.10 - 14.40

piątek              8.15 - 10.30

 

 

CIEKAWE STRONY WWW http://reedukacja.prv.pl/

 

Regulamin terapii pedagogicznej

 

1. Terapią pedagogiczną objęci są uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Zajęcia terapii pedagogicznej są zajęciami dodatkowymi, nieobowiązkowymi.

3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).

 • Terapeuta przekazuje rodzicom poprzez wychowawcę formularz zgody/rezygnacji z zajęć.
 • Terapeuta potwierdza rodzicom informację o przekazaniu  wychowawcy zgody poprzez dziennik elektroniczny.
 • Informacje o zgodzie lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy najpóźniej tydzień po otrzymaniu formularza.

4. Czas zajęć terapii pedagogicznej dostosowany jest do aktualnych potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.

5. Grupa terapeutyczna liczy do 5 osób.

6. W klasach IV - VI terapia prowadzona jest w oparciu o program profilaktyczno-terapeutyczny wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą Ortograffiti, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

7. Rodzic zobowiazany jest do zakupu wskazanego przez terapeutę zeszytu ćwiczeń Ortograffiti.

8. Dziecko przychodzące na zajęcia zobowiazane jest do regularnego przynoszenia zeszytu i odrabiania prac domowych. Informacje o nieprzygotowaniu terapeuta będzie umieszczał w dzienniku elektronicznym.

9. Dziecko biorące udział w terapii zobowiazane jest do regularnego uczestniczenia w zajeciach. Nieobecności dziecka rodzic powinien na bieżąco usprawiedliwiać w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym.

10. Niestosowanie się do regulaminu terapii pedagogicznej, trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz powtarzające się nieprzygotowanie do zajęć, może skutkować wykreśleniem ucznia z listy dzieci objętych terapią pedagogiczną.

 

 

 

 

 Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych
opr.: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz


NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".
1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść",
"przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy
ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły
podstawowej.
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na
naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".
6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia,
aby zapobiec trudnościom szkolnym.
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i
co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem,
pedagogiem, logopedą).
8. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
 zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu
pomaga,
 korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela -
terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),
 bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
9. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem
swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią
wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

"Katalog rodzicielskich zachowań"


opracowany przez rodziców w trakcie kursów "Szkoła dla Rodziców"
zorganizowanych przez Oddział Warszawski PTD.


Rodzicu pamiętaj:
1. Kochaj, ale wymagaj.
2. Okazuj dziecku swoje uczucia.
3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób
trzecich).
4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych
sprawach.
10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie
- i nie naciskaj dłużej.
13. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.
14. Stawiaj poprzeczki ma miarę własnych ambicji.
15. Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
16. Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
17. Naucz się słuchać dziecka.
18. Nie monologuj.
19. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
20. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
21. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
22. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
23. Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!