• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

 • slide

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

                 03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. 22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

AKCJA
OGŁOSZENIA
KONKURSY - REGULAMINY

plast muzrozneimagesCAXOZHHZ

epodr

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

Ostatnio dodane artykuły
STRONY DLA DZIECI

                    kiZAPRASZAMY od GODZINy  11.15                                                                  

Jolanta Jaworska      

Jolanta Kryskiewicz 

Beata Pogodzińska

  BOŻENNA WIERZBICKA

                   ŻYCZYMY SMACZNEGO!

 

 

 

 

                             Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
                                     w Szkole Podstawowej nr 109

 

PODSTAWA PRAWNA:

  Uchwała nr XX/377/2007  Rady Miasta Stołecznego

Warszawy z dnia 20  grudnia 2007 r. z późniejszymi

zmianami (zarządzenie nr 2048/2008 i nr 1398/2011

                 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy)

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA

ZE STOŁÓWKI:

                1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                     - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                     - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

           1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2015/2016           

                     wynosi 4,5 zł. Stawka ustalana jest każdorazowo na podstawie kalkulacji

                     kosztów produktów spożywczych.

                  2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu

                      np. w wybrane dni tygodnia.

                  3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu

               5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc

 w którym, następuje korzystanie z  posiłków w  stołówce szkolnej,

                      np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

                      w tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych

                      5 dni roboczych miesiąca.

                  4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może na pisemny

                       wniosek rodzica ucznia wyznaczyć inny termin wnoszenia 

                      opłaty za korzystanie z posiłku.

                  5. Wpłaty za obiady będą przyjmowane;

                przez intendenta – w wejściu „A” do budynku szkoły

                         w godzinach 7.40 – 10,00 i 13.00- 14.30

                                             lub

                       na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

                       W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko , klasę do której

                       uczęszcza  dziecko  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku

                       niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia. Za datę wpłaty

                       uważa się  datę wpływu przelewu na konto szkoły.

                  6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach

                       przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  jest

                       na tablicy szkolnej  w szatni  i u intendenta w wejściu „A” do budynku

                       szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.                                                

                   7.  Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu

                   uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków. 

                   8. Obiady wydawane są wyłącznie za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

                   9. Karty obiadowe  wydaje intendent przy opłacaniu obiadów.

                        Przy terminowych wpływach przelewu, karty obiadowe będą

                         rozdawane w klasach w pierwszym dniu danego miesiąca.

                 10. Dzieci  nieobecne w pierwszym dniu danego miesiąca.

                        oraz dzieci   które  opłaciły  posiłki  w późniejszym terminie       

                        karty obiadowe odbierają osobiście u intendenta w czasie

                         wydawania obiadów.

                 11. Zagubienie lub zniszczenie  karty obiadowej spowoduje wstrzymanie                                             wydawanych posiłków do czasu wydania „DUPLIKATU KARTY”.

                         Zasady wydawania duplikatu są zamieszczone w Komunikacie

                         u intendenta szkoły w wejściu „A” do budynku szkoły.

 

ZWROTY ZA OBIADY

                1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności

             ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa, za  każdy

                   prawidłowo zgłoszony dzień. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność

               na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

               2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy

                   zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji

                   do godziny 9.00  telefonicznie lub osobiście u intendenta.

                3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa

                 na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

 

           4. W przypadku wpłat  dokonanych przelewem, należy skontaktować

               się z intendentem i uzgodnić kwotę odliczeń (musi ona

               być zgodna z  wcześniejszym zgłoszeniem nieobecności dziecka) 

          5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności na następny miesiąc.

          6. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący

              wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle

              określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę

              pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

             1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15

                 zgodnie z grafikiem  obiadowym.

             2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.            

                       

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ 

W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

       1. W czasie wydawania posiłków, w stołówce szkolnej mogą przebywać

            tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów

            prawnych prosimy o nie wchodzenie do stołówki). 

        2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu
            w stołówce czuwają wychowawcy/opiekunowie.

        3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia

             w ubraniu wierzchnim.

        4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

        5.  Przed wejściem do stołówki  ustawiać  się w kolejce i kulturalnie

             oczekiwać na wejście.

        6.Wchodząc do stołówki należy okazać kartę obiadową.

        7. Po obiad ustawiamy się do okienka w jednej kolejce w jednym rzędzie.

        8. Od okienka ostrożnie przechodzimy z posiłkiem do wolnego miejsca

            przy stoliku.

        9. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,

           a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka(zmywalni).

                 10.W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić

                        głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie

                       (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

           11. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

           12. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz

                 personelu stołówki.

       13. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń,

            a finansowo jego rodzice.

                 14. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej

                       wychowawca lub Dyrektor będzie informował rodziców

                       lub prawnych opiekunów.      

 

 

 

 

 

JADŁOSPIS

           Poniedziałek 19 czerwca

 

- PALUSZKI RYBNE (JAJA, PSZENICA )⃰

- ZIEMNIAKI UTARTE Z MASŁEM(- )⃰

- SURÓWKA Z SAŁATY LODOWEJ ,OGÓRKIEM I PAPRYKĄ

- OWOC

 

           Wtorek 20 czerwca

 

SCHAB PIECZONY Z SOSEM ( wieprzowina, pszenica)⃰⃰

- KOPYTKA (PSZENICA ,JAJA)⃰

- SURÓWKA WIOSENNA (SELER)⃰

- SOK/WODA (-)⃰

 

 

                       Środa 21 czerwca

 

- ZUPA GROCHOWA Z ZIEMNIAKAMI

NA WĘDZONYM BOCZKU Z KIEŁBASKĄ PYSZNĄ

   ( seler, wieprzowina )

- JOGURT

- OWOC

 

             Czwartek22 czerwca

 

- GULASZ Z INDYKA Z WARZYWAMI ( seler)

- MAKARON

- MIZERIA( mleko )

- KOMPOT

-OWOC

 

 

⃰   - (alergeny)

 

 

 

 

weglowodany

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

szkola

2016/2017
SPECJALIŚCI

trans

tn logodobre
BIBLIOTEKA

tn emailtn zegarsowamol2

 

mol instrukcja

PODRĘCZNIKI 2016/2017
TERMINARZ

     googlek

FLUORYZACJA

fluoryzacja3

JADŁOSPIS
                           obiad 2

 

AKTYWNE PRZERWY

spiew 4382mpingpongiszachy taniec3

DZWONKI

1

8.00-

8.45

2

8.55-

9.40

3

9.50-

10.35

4

10.45-

11.30

 

obiad

 1

5

11.50-

12.35

 

obiad

 2

6

12.55-

13.40

 

obiad

 3

7

13.55-

14.40

8

14.50-

15.35

9

15.40-

16.25

10

16.30-

17.15

Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!