• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

  PRZYJAZNE UCZNIOM. SZKOŁA OTWARTA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.

  ŚRODOWISKO

 • slide

  LUBI SZKOŁĘ, JEST PROSPOŁECZNY,POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY, UMIE ANALIZOWAĆ OBRAZ POZNANEGO ŚWIATA.

  UCZEŃ

 • slide

  KREATYWNY, SZANUJE, KOCHA I WYMAGA, MA WYSOKIE KWALIFIKACJE.

  NAUCZYCIEL

herb orzel bialy 2012   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 

             03-991 Warszawa       ul. Przygodna 2   tel. sekretariat   22  277 11 23              sp109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. edu.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIA
ŚWIETLICA

tn logodobre  traslochi-balduchelli-fermo-003

22  277 11 32 klasy 1

 22   277 11 59 klasy 3-8

 PLAN ZĄJĘĆ POZALEKCYJNYCH

BIBLIOTEKA

biblioteka

DORADZTWO ZAWODOWE
doradztwo
 
LINKI

tn sbew mentn mko

logo wawerskie centrummiejskiinfrodztn eduwawer

STRONY DLA DZIECI

                    kiZAPRASZAMY od GODZINy  11.15                             

Anna Gilak

Jolanta Jaworska      

Jolanta Kryskiewicz / Magdalena Majszczyk

                      Beata Pogodzińska

                                                          Grażyna Krążyńska - intendet

                   ŻYCZYMY SMACZNEGO!

linia 4

tn SAM 2048tn SAM 2049tn SAM 2052tn SAM 2051

jadlospis

 

Poniedziałek   18 II

 

-zupa buraczkowa ( mleko, seler,)*

 

- pulpet w sosie koperkowym (wieprzowina, pszenica,jaja )*                        

 

- kasza bulgur ( pszenica)*

 

- surówka z czerwonej kapusty ( seler)*

 

-kompot, owoc

  

Wtorek   19 II

 

- zupa kalafiorowa (seler, pszenica, mleko)*

 

- kotlet schabowy ( wieprzowina ,jaja, pszenica)*

 

- ziemniaki z koperkiem(-)*

 

- surówka żydowska (seler)*

 

- kompot ,owoc(-)*

  

Środa   20 II

 

- zupa krupnik ( seler, jęczmień)*

 

- makaron  z serem i truskawkami (mleko, pszenica)*

 

- herbata z cytryną, deser

 

 

 

Czwartek 21 II

 

- zupa kapuśniak  ( seler  ) *

 

- filet z kurczaka w sosie śmietanowo- warzywnym (seler, mleko)*

 

- ryż (-)*

 

- surówka z marchewki (-)*

 

- kompot, banan

  

 

Piątek 22 II

 - zupa fasolowa  (seler, wieprzowina) *

 

- paluszki rybne z pieca (ryba, jaja, pszenica) *

 

- ziemniaki z koperkiem (-)*

 

- surówka z kiszonej kapusty (-)*


 - kompot, owoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadłospis

 

 

 

 

linia 4

(-)*

 

 

 

 

 

  Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

 PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 1302/2017

 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

  1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                     - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                     - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2019         

 wynosi 5,20 zł. Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

 2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu

np. w wybrane dni tygodnia.

3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góryw ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

     w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

  W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

 4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

  opłaty za korzystanie z posiłku.

 5. Wpłaty za obiady będą przyjmowane    przez intendenta – w wejściu „A” do budynku szkoły  w godzinach 7.30 – 10.00 i 13.00- 14.30

  lub   na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078

 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę, do któr uczęszcza  dziecko  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku

  niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.

 Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

   6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  jest

 na tablicy szkolnej  w szatni  i u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.

 4. W przypadku wpłat  dokonanych przelewem kwota należna na dzień publikacji ( tj. na pięć dni przed końcem miesiąca ) wyliczona jest

 w pliku  Indywidualne wyliczenie opłaty

 

 Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem

indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie

 

 7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

 8. Obiady wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

 ZWROTY ZA OBIADY

  1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

    2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta.

    3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

  4. Odliczenie kwoty za odwołane obiady następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone

 będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

 5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę

    pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

 

 

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW

  1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

  2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącegodyżur.           

 

 

 Organizacja wydawania obiadów

  1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

    2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

  3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta.

  4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

  5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

        1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

         2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

         3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

         4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

         5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

         6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

         7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

         8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

         9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

         10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

         11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 

linia 4

REKRUTACJA 2019/2020

szkola

2018/2019
PODRĘCZNIKI
TERMINARZ

     googlek

JADŁOSPIS
                           obiad 2
DZWONKI

 

new-gif-image-6

 

 1

8.00-

8.45

 

 

 

 2

8.55-

9.40

 

 

 

 3

9.50-

10.35

 

 

 

 4

10.45-

11.30

 

 

 

 5

11.55-

12.40

 

 

 

 6

13.05-

13.50

 

 

 

 7

14.10-

14.55

 

 

 

 8

15.05-

15.50

 

 

 

 9

15.55-

16.40

 

 

 

Ostatnio dodane artykuły
Tworzenie stron www
Webmaster Joomla!