• Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
     • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!

           W sobotę 13 kwietnia blisko 30 uczniów naszej szkoły startowało w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego" w biegu organizowanym przez ORLEN. Był to bieg dzieci na dystansie 600m na błoniach Stadionu Narodowego wzorem dorosłych startujących następnego dnia w ORLEN WARSAW MARATHON.

      Dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki oraz uczestniczyły w pasta party.

      Największym osiągnięciem może pochwalić się Stanisław Mączyński, który w kategorii rocznik 2008 i młodsi zdobył 3 miejsce w Polsce i to na dodatek biegając z rok starszymi kolegami.

      Dziękuję rodzicom za pomoc i wsparcie oraz gratuluję wszystkim uczestnikom.

       

      Monika Ozdoba

    • NAJNOWSZE INFORMACJE
     • NAJNOWSZE INFORMACJE

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie, informuję, że w dniach 15-16-17 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 109 odbędą się egzaminy ósmoklasisty zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przypominam, że uczniowie klas VIII stawiają się punktualnie o godz.8.15, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

      Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom klas I-VIII w dniu 10 kwietnia 2019 r.

      Będę na bieżąco informować o dalszym postępowaniu w sprawie.

      Zebrania zaplanowane na dzień 10 i 11 kwietnia 2019 roku odbędą się w innym terminie.

       

      Z poważaniem,

      Hanna Ratańska  - Szot

      Dyrektor Szkoły

       

      9.04.2019 r.

    • III WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MÓJ PRZYJACIEL ROBOT
     • III WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MÓJ PRZYJACIEL ROBOT

      Organizator:Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109

       im. Batalionów Chłopskich, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa    tel. /22/ 277 11 32

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Monika Zimny tel. /22/ 277 11 57 Katarzyna Staniec, Joanna Pietrzak

      Cele konkursu        rozbudzenie zainteresowań plastyczno - technicznych,

      • dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami plastycznymi,
      • rozbudzenie wyobraźni dzieci do twórczych rozwiązań plastycznych
       i technicznych oraz poszukiwania własnego artystycznego wyrazu,
      • umożliwienie zaprezentowania swojej pracy szerokiej społeczności,
      • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu,
      • zachęcenie uczniów do poznania zasad zdrowej rywalizacji,
      • integracja z kolegami uczęszczającymi do innych szkół.


      • REGULAMIN KONKURSU
      • Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 do świetlicy szkolnej sala nr 105 w godzinach 07.00 – 17.30 lub wysłać pocztą na adres szkoły.                         
      1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 8 maja 2019 na stronie internetowej szkoły  http://www.sp109.waw.pl/
      2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej w Warszawie.
      • Praca powinna być przestrzenna, wykonana z dowolnych materiałów recyklingowych o wysokości nie przekraczającej 50 cm
       i szerokości nie przekraczającej 50 cm,
      1. Praca techniczna musi posiadać czytelną na odwrocie pracy metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły
      2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
      3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora.
      4.  Jury pod uwagę weźmie:
      • spełnienie podanych kryteriów
      • jakość wykonania pracy
      • oryginalność, pomysłowość, podejście do tematu
      • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.

       Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

       I kategoria – uczniowie klas 0 - I

       II kategoria – uczniowie klas II - III

      III kategoria – uczniowie klas IV- VIII


      Prace będą prezentowane na wystawie w SP 109 podczas Majówki Szkolnej 11.05.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

      1. Organizator przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej wśród prac plastyczno - technicznych.

           Jury ma prawo wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

      Przekroczenie terminów eliminuje ucznia z udziału w konkursie.

      Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.


      Karta_zgloszenia_do_konkursu_Moj_przyjaciel_robot.pdf​​​​​​​


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 71367
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY