• Metoda ORTOGRAFFITI Od dysgrafii do kaligrafii    • Metoda ORTOGRAFFITI – Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI


     W drugim etapie edukacyjnym w szkole nadal bardzo istotną kwestią i obszarem do pracy jest poziom graficzny pisma. Wzmożonych oddziaływań terapeutycznych wymagają w szczególności uczniowie o obniżonym poziomie grafomotoryki lub stwierdzoną dysgrafią.

     Tu z pomocą przychodzi metoda ORTOGRAFFITI, oparta na innowacyjnym rozwiązaniu, jakim jest zastosowanie nowego kroju pisma, innego niż proponowany dotąd w edukacji wczesnoszkolnej.     Konstrukcja serii Od dysgrafii do kaligrafii

     Seria składa się z dwóch zeszytów ćwiczeń. Każdy z zeszytów podzielono na czternaście bloków, utworzonych według podobieństwa konstrukcyjnego liter. Dodatkowo każdy blok ma przyporządkowaną tematykę wiodąca. Ćwiczenia są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, różnią się również tematyką. Wszystko to sprzyja podtrzymaniu u ucznia odpowiedniego poziomu zainteresowania oraz motywacji do wykonywania ćwiczeń. W scenariusze zostały wplecione elementy zabawy, ruchu oraz dowcipu, czyli tzw. śmiechoterapii, aby wyzwalać u uczniów pozytywne emocje, a także niwelować napięcie mięśniowe.

     Treść zadań dostosowana jest do podstawy programowej z zakresu przedmiotów nauczanych w klasach IV-VI. Zadania natomiast uwzględniają różne formy pisania, czyli pisanie liter po śladzie bez użycia liniatury oraz w liniaturze, pisanie wyrazów i zdań po śladzie, ale również przepisywanie, pisanie z pamięci. Dodatkowym atutem jest fakt, że ćwiczenia grafomotoryczne połączone są z ćwiczeniami ortograficznymi, co pozytywnie wpływa na utrwalenie poznanych zasad graficznych we wszelkich formach pisemnych.     Innowacyjność metody ORTOGRAFFITI – Od dysgrafii do kaligrafii

     Innowacyjność metody polega na zastosowanym w zeszytach nowym kroju liter. Został on zaczerpnięty z publikacji Jane Taylor – „Handwritting: A teacher’s Guide”. Połączenia liter w wyrazach są naturalne, nie stanowią więc problemu technicznego, a co za tym idzie są łatwe i zrozumiałe dla ucznia, a pismo wyróżnia się czytelnością, estetyką i prostotą.

     Głównym powodem przyjęcia takiego właśnie kroju pisma są obserwowane w uczniowskich zeszytach praktyki i strategie pisania:

     ·         uczniowie rezygnują z łączeń sztucznych, łączeń po śladzie – tradycyjny sposób sprawia im trudności, co przekłada się na czytelność pisma, litery stają się zamazane, problemy z utrzymaniem poprawnego kierunku pisma, dzieci piszą wolniej i mają kłopoty z tempem pisania,

     ·         uczniowie mają problem z zapamiętaniem kierunku pisania liter w połączeniach wymuszających kontynuowanie pisania litery przez powrót po śladzie np. bo lub la,

     ·         często pojawia się problem czytelności pisma liter takich, jak b, p, d – litery są niedomknięte i często upodabniają się do innych liter, np. b, wygląda jak l itp.

     ·          uczniowie leworęczni potwierdzają tezę, że pisanie liter bez łączeń jest łatwiejsze i pomaga przyspieszyć tempo pisania.     Założone cele i efekty pracy nad grafomotoryką w oparciu o ORTOGRAFFITI

     ·         poprawa sprawności manualnej i grafomotorycznej, a także dodatkowo spostrzegawczości i koncentracji uwagi,

     ·         poprawa estetyki i czytelności pisma oraz szybsze tempo pisania,

     ·         lepsze funkcjonowanie w szkole, jako rezultat codziennej, systematycznej pracy nad kaligrafią,

     ·         zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.


     Wskazówki do pracy w domu pod kontrolą rodzica

     ·         Trening kształtnego pisania należy prowadzić codziennie! Tylko wtedy można mówić o konkretnych, wymiernych efektach ćwiczeń.

     ·         Pracę z zeszytem ćwiczeń na terenie szkoły planuje terapeuta. Zazwyczaj jest to okres roku. Nauczyciel prowadzi zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu według scenariusza w bloku ćwiczeń i w zależności od oceny umiejętności ucznia, planuje ćwiczenia utrwalające na kolejne dni tygodnia do realizacji w domu.

     ·         Trening kształtnego pisania w domu powinien trwać około 20 do 30 minut dziennie, a poznany krój liter uczeń powinien stosować w życiu codziennym, czyli między innymi w zeszytach szkolnych.

      

     Koordynator projektu

     Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     Terapeuta pedagogiczny

     Sylwia Łasek-Marmur

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 369581
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek