• I Warszawski Konkurs Plastyczny W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI    • W tym roku szkolnym nasza szkoła jest po raz pierwszy organizatorem konkursu plastycznego o zasięgu warszawskim, przeznaczonego dla uczniów dyslektycznych , uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej bądź zajęcia integracji sensorycznej.

     Poniżej regulamin konkursu.     I WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY

     „W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI”


     Konkurs dedykowany jest uczniom, którzy uczestniczą w terapii pedagogicznej lub terapii integracji sensorycznej.

     Organizator

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich,

     ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa tel. /22/ 277 11 32

     Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Łasek – Marmur, Dagmara Chojnacka


     Cele konkursu

     • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej,
     • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,
     • czerpanie radości przy tworzeniu prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,
     • motywowanie dzieci do ćwiczeń terapeutycznych,
     • umożliwienie dzieciom przełamanie niechęci w pracy nad swoimi trudnościami,
     • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty, rodzica i dziecka


     REGULAMIN KONKURSU


     1. Prace konkursowe należy składać do 31.05.2019 r. do sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły:

      Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa.                         

     1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  10 czerwca 2019 na stronie internetowej szkoły  http://www.sp109.waw.pl/
     2. Konkurs adresowany jest dla dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

     I kategoria – uczniowie klas I

     II kategoria - uczniowie klas II

     III kategoria – uczniowie klas III

     1. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty pracę plastyczną w formacie A4, wykonaną dowolna techniką. Praca ma przedstawiać dowolnie zaprojektowany obrazek z leniwej ósemki. Leniwa ósemka ma być punktem wyjścia danej pracy, dlatego ma być widoczna na kartce. Praca plastyczna ma być przesłana w dużej kopercie i nie może być pognieciona. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę uczestnika, która jest załączona do regulaminu.
     2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
     3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora.
     4.  Jury pod uwagę weźmie:
     • spełnienie podanych kryteriów
     • jakość wykonania pracy
     • oryginalność, pomysłowość
     1. Galerię nagrodzonych prac, będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły.
     2. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, przewidujemy również wyróżnienia dla najciekawszych prac.
     3. Nagrody dla laureatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 11 czerwca do 19 czerwca.       
     4. Przekroczenie terminów eliminuje ucznia z udziału w konkursie. Komisja nie zwraca prac konkursowych, prace przechodzą na własność organizatora.


                                                                                                                                                              Koordynatorki projektu
                                                                                                                                     Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     Sylwia Łasek-Marmur, Dagmara Chojnacka  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 369603
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek