• Metoda ORTOGRAFFITI    • W naszej szkole terapia pedagogiczna prowadzona jest w oparciu o metodę ORTOGRAFFITI.


     Metoda ORTOGRAFFITI:

     ·         ma podwaliny naukowe, ponieważ odwołuje się do spójnego zbioru reguł z zakresu psychologii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej,

     ·         jest stosowana celowo i świadomie, jest wykorzystywana w pracy z uczniami posiadającymi trudności w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, w celu przezwyciężenia tych trudności,

     ·         ma charakter powtarzalny i systematyczny, składa się z szeregu usystematyzowanych, wzorcowych działań, które poprzez wielokrotne powtarzanie mają przynieść oczekiwany skutek,

     ·         wskazuje sposób postępowania, którego celem jest osiągnięcie założonego celu, składa się z zestawu ćwiczeń i pomocy dla uczniów oraz obudowy dydaktycznej dla prowadzącego zajęcia,

     ·         była konsultowana przez eksperta w dziedzinie dysleksji, prof. dr hab. Martę Bogdanowicz, wybitny autorytet w tej dziedzinie, inicjatorkę powstania i zarazem wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji PTD.

      

     Metoda ORTOGRAFFITI w pełni umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.


     Ze względu na powyższe wartości metoda ORTOGRAFFITI jest:

     ·         zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,

     ·         zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,

     ·         rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

      

     Co roku prawie 40 tysięcy uczniów uczy się czytać i pisać Metodą ORTOGRAFFITI, w tym już od czterech lat uczniowie naszej szkoły.

     Dziesiątki tysięcy nauczycieli w Polsce wykorzystuje metodę w praktyce.

      

     Zalety metody ORTOGRAFFITI:


     SKUTECZNOŚĆ:

     Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. ORTOGRAFFITI to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych.

     Realizowana jest poprzez:

     ·         systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,

     ·         stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,

     ·         angażowanie wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w procesie uczenia.

     UNIWERSALNOŚĆ:

     Uniwersalność metody ORTOGRAFFITI, to możliwość jej zastosowania do wielu potrzeb:

     ·         wszystkich dzieci z trudnościami,

     ·         każdego nauczyciela, a więc specjalisty i niespecjalisty,

     ·         każdych zajęć, a więc zarówno korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, ale również lekcyjnych,

     ·         pracy zarówno w szkole, jak i w domu, na zajęciach grupowych i do pracy indywidualnej.


     EFEKTYWNOŚĆ:

     Efektywność metody ORTOGRAFFITI to rzeczywiste rezultaty metody, która:

     ·         integruje w spójny system różne rodzaje aktywności,

     ·         podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,

     ·         wpływa na płynność czytania,

     ·         znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,

     ·         rozwija sprawność językową,

     ·         podnosi motywację do nauki.

     DOSTĘPNOŚĆ:

     Dostępność metody ORTOGRAFFITI przejawia się w następujących aspektach:

     ·         każdy może pracować z gotowymi zeszytami, które są powszechnie dostępne w księgarniach tradycyjnych i internetowych,

     ·         każdy może skorzystać z kursów Akademii ORTOGRAFFITI i dodatkowych ćwiczeń dostępnych w Bibliotece ORTOGRAFFITI.

      

     Koordynator projektu

     Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     Terapeuta pedagogiczny

     Sylwia Łasek-Marmur

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 369413
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek