• REGULAMIN

   • Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną

    1. Do zajęć logopedycznych dzieci i uczniowie kwalifikowani są na podstawie badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu. Dzieci z opiniami ( z uwzględnieniem terapii logopedycznej) są przyjmowane w pierwszej kolejności.
    2. Zajęcia z terapii logopedycznej są zajęciami dodatkowymi, nieobowiązkowymi.
    3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).


    a) Logopeda przekazuje rodzicom poprzez wychowawcę formularz zgody/rezygnacji z zajęć.
    b) Logopeda potwierdza rodzicom informację o przekazaniu zgody wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
    c) Informacje o zgodzie lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy najpóźniej tydzień po otrzymaniu formularza
    4.Opieką logopedyczną są objęte dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz nauczania początkowego kl. 1-2. Dzieci z klas 3 terapią logopedyczną będą objęte w przypadku wolnych miejsc.
    5. Czas zajęć logopedycznych dostosowany jest do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.
    6. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, bólu głowy i brzucha).
    7. Rodzice zobowiązani są do stosowania się do zaleceń logopedy i zapewnienia dziecku przyborów szkolnych oraz zeszytu 60 kartkowego w kratkę.
    8. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych oparty jest na zasadzie systematyczności i regularności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania prawidłowej artykulacji.
    9. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy (brak przygotowania do zajęć, nie odrabianie zadań domowych, nie przynoszenie zeszytu na zajęcia) spowoduje skreślenie ucznia z listy dzieci objętych terapią logopedyczną.


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 369481
 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek