• https://nnw24.pl/
     • UBEZPIECZENIE - Warszawski program NNW - oferta oraz informacje

      ​​​Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzono w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert i wyłonioino najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych M. St. Warszawy. W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej- konsorcjum brokerskie - Marsh i Supra Brokers  informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2022/2023, najkorzystniejszą ofertę złożyła UNIQA TU S.A.

      W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją należy:

      do pobrania >>

      NNW_2022_ulotka_do_internetu.pdf

      Tabela_uszczerbkow_szkolne_23560222.pdf

      1445_OWU_NNW_dzieci-i-mlodziezy-w-plac-osw_prev2.pdf

       

      Co to jest ubezpieczenie NNW?

      Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ochrona na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego (w tym wypadku: dziecka). Od czego można się ubezpieczyć w ramach tej polisy:

      Mając kompleksową polisę NNW możesz liczyć na:

      Czy muszę wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

      Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Szkoła może zapisać w swoim statucie wymóg posiadania NNW przez uczniów, ale dyrekcja nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego w szkole programu. Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność. Polisa NNW może być wymagana przez szkołę np. w przypadku wycieczki szkolnej.

      NNW to nie wszystko

      Polisa NNW jest powszechnie znana i stosowana, rzadziej natomiast wspomina się o innym produkcie ubezpieczeniowym, którym warto, by zainteresowali się rodzice. Polisa OC – odpowiedzialności cywilnej – zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy nasze dziecko spowoduje jakąś szkodę, np. wybije szybę sąsiadowi, albo ząb koledze. Polisa OC jest niedrogim produktem i warto wziąć ją pod uwagę, jeśli już rozważamy kwestie ubezpieczeniowe. Szkoła takiej polisy nam nie zaproponuje, jeśli więc uznamy, że jest ona nam potrzebna, musimy sami wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe. Przed wyborem polisy OC warto sprawdzić te same punkty umowy, które analizowaliśmy przy polisie NNW: sumę ubezpieczenia, czas i obszar obowiązywania polisy, wykluczenia.

      • Urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem np. złamania kończyn, urazy głowy i inne.
      • Śmierć w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
      • Odmrożenia, oparzenia, urazy narządów wewnętrznych – są to sytuacje często nieobjęte w podstawowej wersji ochrony.
      • Udar mózgu, zawał serca – dodatkowe w szerszych zakresach ochrony ubezpieczeniowej.
      • Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu.
      • Zwrot kosztów leczenia.
      • Zasiłek dzienny w związku z czasową niezdolnością do nauki.
      • Pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
    • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
     • Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

      Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

      Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i przepisami, które obowiązują w kraju, ustaliliśmy zasady, które mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom.

      Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS, MZ i MEN informujemy, że:

      1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych.
      2. W rozpoczęciu roku szkolnego klas I – III może uczestniczyć tylko jeden rodzic. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.
      3. W przypadku klas II i III prosimy rodziców o rozważenie niewchodzenia z dziećmi do szkoły.
      4. Klasy I – VIII spotykają się z wychowawcami w  wyznaczonych salach wg harmonogramu.
      5. Do szkoły każda klasa wchodzi wyznaczonym wejściem wg harmonogramu.
      6. Każdy przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce, płynem umieszczonym przy drzwiach.
      7. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
      8. Dzieci i osoby dorosłe podczas przemieszczania się częściami wspólnymi powinny mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta.
      9. Nauczyciele czekają na uczniów w klasach i tam przekazują informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2021/22.
      10. Rodzice uczniów klas IV –VIII nie wchodzą do budynku szkoły. Mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

      Hanna Ratańska  - Szot

      Dyrektor Szkoły

       

      UWAGA! 

      *1 września br. szk.  uczniowie klas 2-8  otrzymają  zestaw ćwiczeń, które na  dzień 31 VIII były dostarczone do szkoły.

      * Podręczniki i zestaw ćwiczeń dla kl. 1 - odbierają rodzice/opiekunowie -podczas zebrań z wychowawcą 

      * Uczniowie klas  2,3,4,5,6,7,8  będą wypożyczać podręczniki z biblioteki w dniach 2 - 6 IX  

      HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022:

      Grafik_rozpoczecia_roku_szkolnego_2021-2022.docx​​​​​​​


      ZEBRANIA ORGANIZACYJNE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH oraz klas I:

      Grafik_zebrania_z_rodzicami_klas_0_i_I_dnia_31_sierpnia_2021_roku_(1).doc  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 135437
  • Galeria zdjęć

    brak danych