• DUPLIKATY ŚWIADECTW  I LEGITYMACJI

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkoła może wydać duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych.

    Za wydanie w/w duplikatów pobiera się opłatę:
    duplikat legitymacji 9 zł;
    duplikat świadectwa 26 zł.

     

    Opłatę wnosi się na rachunek:


    Dzielnicowe Biuro Finansów Urzędu Dzielnicy Wawer
    Warszawa, ul. Włókiennicza 54.

    Nr konta  95 1030 1508 0000 0005 5074 3019

     
     
     
     

    W treści przelewu należy napisać 

    duplikat legitymacji lub świadectwa dla …(imię i nazwisko dziecka ) klasa, SP 109 

     

     


     

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2924
 • Galeria zdjęć

   brak danych