•  Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru, które w szczególności mogą zawierać napisy wskazujące fundatorów sztandaru.

     Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii jednostki organizacyjnej oraz napisy upamiętniające inne ważne wydarzenia.

     

    GWOŹDZIE PAMIĄTKOWE W DRZEWCU SZTANDARU

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich

    wg. stanu na dzień  10 kwietnia 2024  r.

     

    IMIĘ I NAZWISKO

    Funkcja

    DATA

    Tekst na GWOŹDZIU  --

    UWAGI !

     1.

    ROMAN MALINOWSKI

     

    Prezes Naczelnego Komitetu ZSL wówczas - Marszałek Sejmu

    Nadanie

    2 .05. 1989

    Prezes Naczelnego Komitetu ZSL

    R. MALINOWSKI

    Nieobecny – ktoś w jego zastępstwie wbijał – Nie udało się ustalić

     2.

    FRANCISZEK KAMIŃSKI

    Komendant Główny BCh

    nadanie

    Komendant Główny BCh F. Kamiński

     

     3.

    WŁADYSŁAW GOŁĄBEK GENERAŁ

    Wice  Prezes Zarządu Głównego ZBOWID

    nadanie

    W. Gołąbek   

     

     4.

    WŁODZIMIERZ KRAJEWSKI

    Prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

    nadanie

    WK ZSL

    W. Krajewski

     

     5.

    JERZY BOLESŁAWSKI

    Prezydent  m. st. Warszawy

    nadanie

    Prezydent  m. st. Warszawy

     J. Bolesławski

     

     6.

    JERZY POLAŃSKI

    Kurator Oświaty i wychowania

    nadanie

    Kurator Oświaty  i Wychowania

      J. Polański

     

    7.

    ELŻBIETA PAWELSKA

    Dyrektor Szkoły

    nadanie

    Dyr. Szkoły

     E. Pawelska

     

    8. 

    JAN STRZELEC

    Przewodniczący Dzielnicowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole

    nadanie

    Przewodniczący

     DK NCPS J. Strzelec

     

     9.

    JERZY SZYMANEK

    Prezes Zarządu Cepelii

    nadanie

    DYREKTOR CEPELII 

    J. Szymanek

     

    10. 

    JAN KURKIEWICZ

    Przewodniczący Warszawskiego Środowiska Żołnierzy BCh

    nadanie

    Warszawskie Środowisko Żołnierzy BCh

     

    11. 

    EUGENIUSZ MIKULSKI

    Prezes Dzielnicowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

    nadanie

    Dzielnicowy Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

     

    12. 

    JÓZEF NOWAK

    Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

    nadanie

     

     

    13. 

    JAN GĄSIOROWSKI

    Prezes Komitetu Osiedlowego nr 10

    nadanie

    Komitet Osiedlowy nr 10

     

    14. 

    MIECZYSŁAW JASIELSKI

    Prezes Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  Warszawa -Falenica

    nadanie

    Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  Warszawa -Falenica

     

    15. 

    DOROTA PRZYBYLSKA

    Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

    nadanie

    Samorząd Uczniowski

     

    16. 

    JAROSŁAW KALINOWSKI

    Prezes PSL

    10 lecie

    Prezes PSL

     Jarosław Kalinowski

    Marek  Sawicki

     wiceprezes PSL, który uczynłi to zastępując Prezesa PSL Jarosława Kalinowskiego

    17. 

    MARIAN MIRECKI

    Proboszcz Parafii Zerzeń

    10 lecie

    Marian Mirecki

     

    18. 

    STEFAN DEJNEKA

    Dyrektor szkoły

    10 lecie

    Dyrektor Szkoły

     S. Dejneka

     

    19. 

    BARBARA GAWRYSZEWSKA

    Pracownik szkoły (40 lat pracy)

    50 lecie

    50 LECIE

     BARBARA GAWRYSZEWSKA

     

    20. 

    STEFAN DEJNEKA

    Dyrektor szkoły

    50 lecie

    50 LECIE

    STEFAN DEJNEKA

     

    21. 

    AGATA KOWALSKA

    Wieloletnia PRZEWODNICZĄCA KOMITETU RODZICIELSKIEGO PRZYJACIEL SZKOŁY

    25 LECIE NADANIA IMIENIA

    Przew. Kom. Rodz. B.A. Kowalska

     

    22.

    JÓZEF NOWAK 

     

    AUTOR MUZYKI DO HYMNU SZKOŁY 25 LECIE NADANIA IMIENIA  JÓŻEF NOWAK  
    23. Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz nauczyciel-bibliotekarz -  30 lecie NADANIA IMIENIA    
    24.  Joanna Pietrzak  nauczyciel 30 lecie NADANIA IMIENIA    
    25.

    URSZULA CAPAŁA

    AUTORKA HYMNU 30 lecie NADANIA IMIENIA    
    26.

    ELŻBIETA  ROGUSKA

    Wicedyrektor Szkoły Nauczyciel geografii 60 LECIE SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY   
    27. ELŻBIETA  PAWELSKA   Dyrekor Szkoły  60 LECIE SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY  
    28.  ZBIGNIEW ZIELIŃSKI   Pułkownik 60 LECIE SZKOŁY

     Pułkownik

    Zbigniew Zieliński

     
    29, ZBIGNIEW ZABOROWSKI Prezes ZG OZBCH 60 lECIE SZKOŁY  Prezez ZG OZBCH Zbigniew Zaborowski  
               
               

     

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2822
 • Galeria zdjęć

   brak danych