• ŚWIETLICA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109 

     IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE 

     ZAPRASZA CODZIENNIE 

     W GODZINACH      7.00 - 17.30

      

     • ZAPISY DO ŚWIETLICY JUŻ W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, A TAKŻE

     W KOLEJNYCH DNIACH danego ROKU SZKOLNEGO 

     • KARTY W WERSJI PAPIEROWEJ DO POBRANIA U WYCHOWAWCY KLASY W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO,  A TAKŻE W SALACH ŚWIETLICOWYCH.

      

     Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas I-VIII 

     Z każdym rokiem nasza świetlica zmienia się. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Udało nam się stworzyć przytulne miejsce do którego z roku na rok przychodzą i korzystają  uczniowie.  Zajmujemy cztery sale. Stało się tak, nie tylko ze względu na wydłużony czas pracy rodziców, ale również na skutek dobrej opinii uczniów i rodziców o naszej pracy.


     ATUTY NASZEJ ŚWIETLICY:
     - zapewnienie opieki przed i po lekcjach w miłej, bezpiecznej atmosferze,
     - przebywanie uczniów w swojej grupie rówieśniczej i integracja 
     - udział w różnych formach zajęć prowadzonych przez nauczycieli świetlicy,
     - organizacja konkursów, wycieczek, uroczystości świetlicowych,
     - realizacja projektów, programów,
     - promowanie uczniów poprzez udział w konkursach ogólnopolskich,
     - organizacja zbiórek i akcji charytatywnych,
     - wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

     • Zadania świetlicy: 

      • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,

      • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką,

      • rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych dzieci,

      • wdrażanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy,

      • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne,

      • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

      • stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków, odrabiania prac domowych,

      • wszechstronny rozwój dzieci,

      • wzbogacanie wiadomości.

       

      Zajecia w naszej świetlicy prowadzone są wedlug tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie i dotyczą: 

      najbliższego otoczenia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów, wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, uroczystości i świąt szkolnych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, treści patriotycznych – historii Polski, kultywowania tradycji tożsamości narodowych.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 8597
 • Galeria zdjęć

   brak danych