• Nie trzeba być bogatym,
    aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
    można mu podarować odrobinę czasu i uwagi.

             Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów – wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

            Działalność   Wolontariatu w naszej szkole prowadzona jest z myślą  o realizowaniu pięknej idei i wartości jaką jest pomoc i wrażliwość na potrzeby innych. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole  są pełni pasji i zaangażowania. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak  i samym sobie.

    WOLONTARIAT – ŚWIADOMIE POMAGAM

    JESTEM TAM , GDZIE MNIE POTRZEBUJĄ

    Cele i założenia Szkolnego  Wolontariatu:

    • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
    • Integracja społeczności szkolnej;
    • Przygotowanie uczniów do podejmowania  decyzji, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w pracy na rzecz innych;
    • Rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
    • Tworzenie pozytywnych więzi społecznych i uczenie współdziałania w grupie;
    • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisów;
    • Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci;
    • Ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami, takimi jak: wojna, głód, brak wody pitnej, niewolnicza praca dzieci;
    • Umożliwienie uczniom podejmowanie działań  na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych i potrzebujących;
    • Wspieranie ciekawych inicjatyw charytatywnych dzieci na terenie szkoły i poza nią;
   • CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA 

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1075
 • Galeria zdjęć

   brak danych