• Lorem ipsum...
   • Nagłówek

   •  

    1.  

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


     

    1 września 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

     

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

     

    23 - 31 grudnia 2021 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).


     

    1.  

    Ferie zimowe

     

    • 17 - 30 stycznia 2022 r.

    Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

    Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

    31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

    Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

    • 14 – 27 lutego 2022 r. 

    Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).


     

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

     

    14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


     

    1.  

    Egzamin ósmoklasisty

     

    • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
    • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
    • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

    Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:
     

    • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
    • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
    • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

     

    13

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    w szkołach

    24 czerwca 2022 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).


     

    14

    Ferie letnie

     

    25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

     

    Podstawa prawna:

    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


     

    15

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone  przez dyrektora szkoły 

     14  X  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     15 IX  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
     12 XI  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      2 V  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    24 V-26 V EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
    17 VI  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1868
 • Galeria zdjęć

   brak danych