• SZKOLNE KOŁO MŁODEGO WOLONTARIUSZA

    • » SZKOLNE KOŁO MŁODEGO WOLONTARIUSZA »     opiekun: Joanna Stepaniuk

      

      „Wolontariat” w naszej szkole powstał w roku szkolnym 2010/2011. Działa na zasadzie pomocy dzieciom przebywającm w świetlicy szkolnej tj. pomoc w odrabianiu prac domowych, w organizacji gier i zabaw dla dzieci, oraz imprez szkolnych. więcej

      PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

     1. Członkiem szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna respektująca jego zasady

     2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym

     3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenia

     4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i pomoc w domu 5. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności

     6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostałych pracowników wolontariatu

     7. Członek ma prawo do wcześniej ustalonego okresu próbnego

     8. W szkolnym wolontariacie obowiązują: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoły

     9. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych

     10. Wolontariusze na co dzień używają słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podstawą relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i życzliwość

     11. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania wsparcia ze strony opiekunów ośrodków i liczyć na współpracę osoby wspieranej, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu (dotyczy pomocy w nauce, przy odrabianiu lekcji)

     12. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie lub opinię o wykonywanej pracy. Zaświadczenie może wydać osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje

     13. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu

     14. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnościach związanych z wykonywaną pracą

     15. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować jego ideę, być przykładem dla innych

     16. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeżeli pozostaje ono w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej o tym opiekuna.

      

     CECHY CZŁONKÓW WOLONTARIATU

     1. Chęć do działania

     2. Optymizm

     3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem

     4. Chęć pomocy innym

     5. Odpowiedzialność, wrażliwość

     6. Odwaga, otwartość, kultura osobista

     7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy

     8. Przekonanie do wykonywania danej pracy

     9. Lojalność

     10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju

     11. Umiejętność pracy zespołowej

      

     Szkolne Koło Młodego Wolontariusza spełniło marzenie 9-letniego Kuby z Warszawy

     W listopadzie 2010 roku Szkolne Koło Młodego Wolontariusza nawiązało współpracę z Fundacją „Dziecięca Fantazja”. W związku z tym, iż podopiecznymi Fundacji są nieuleczalnie chore dzieci, wolontariusze z naszej szkoły, postanowili wesprzeć działania „Dziecięcej Fantazji” i spełnić marzenie 9-letniego Kuby z Warszawy. W ten sposób, po wcześniejszym porozumieniu z Samorządem Szkolnym oraz Panem Dyrektorem, przeznaczyliśmy pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury, na cel charytatywny. Zakupiliśmy dla Kubusia kolejkę elektryczną, o której chłopiec marzył od wczesnego dzieciństwa. Następnie w dniu 19 kwietnia 2011 roku Panie z Fundacji odwiedziły chłopca w jego rodzinnym domu i przekazały mu w naszym imieniu prezent. Kuba był bardzo wzruszony i ogromnie ucieszył się, że jego największa w życiu fantazja spełniła się dzięki naszej pomocy.

     TU List do przecztytania, a poniżej zdjęcia, które Szkolne Koło Młodego Wolontariusza, otrzymało od pracowników Fundacji, jako dowód wdzięczności i podziękowania. 

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2776
 • Galeria zdjęć

   brak danych