•   TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ      sala 015   

    Dagmara Chojnacka       

    wtorek                     8.30 - 15.00  

    środa                     11.35 - 15.00   

   • Regulamin oraz zasady kwalifikacji na terapię prowadzoną metodą Integracji Sensorycznej


   • 1. Podstawą do przyjęcia dziecka na Terapię Integracji Sensorycznej jest dostarczenie do Sekretariatu Szkoły aktualnej dokumentacji - Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.

    2. W przypadku dużej liczby chętnych na Terapię, o zakwalifikowaniu decydować będzie data wpływu dokumentacji - Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.

    3. Wstępną kwalifikację dzieci na Terapię Integracji Sensorycznej dokonuje szkolna Terapeutka Integracji Sensorycznej po rozpatrzeniu zaleceń z orzeczenia i opinii.

    4. Na Terapię prowadzoną Metodą Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 109, mogą uczęszczać dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III, którzy posiadają aktualną (1 rok) diagnozę Procesów Integracji Sensorycznej.                                               Wyjątkiem są dzieci z klas IV, które wcześniej nie uczestniczyły w terapii SI w szkole, a posiadają aktualną diagnozę Procesów Integracji Sensorycznej.

    3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów.
    a) Terapeuta Integracji Sensorycznej przekazuje rodzicom poprzez wychowawcę formularz zgody/rezygnacji z zajęć.
    b) Terapeuta  Integracji Sensorycznej potwierdza rodzicom informację o przekazaniu zgody wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
    c) Informacje o zgodzie lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy najpóźniej tydzień po otrzymaniu formularza

    4. Terapia Integracji Sensorycznej prowadzona jest indywidualnie raz w tygodniu przez 45 min.

    5. Na zajęcia dziecko nie może przychodzić chore lub przeziębione (katar, kaszel, chrypa). W takim przypadku Terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć.

    6. Na zajęciach Terapii Integracji Sensorycznej obowiązuje dzieci lekki strój, niekrępujący ruchów (t-shirt i spodnie dresowe).

    7. Rodzice/ opiekunowie powinni nadzorować wykonywanie ćwiczeń w domu, zaleconych przez Terapeutę.

   • Diagnoza Integracji Sensorycznej.

   •  

     Diagnoza SI polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI, którego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Należy pamiętać, że terapia SI nie jest obojętna dla organizmu dziecka.

             Proces diagnostyczny odbywa się na 3 (czasem 4) spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia. 

    Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:

    Wywiadu z rodzicami 

    Kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

    Prób klinicznych 

    Testów kalifornijskich

    Podsumowania diagnozy 

    Na czym polega Terapia Integracji Sensorycznej?

    Terapia ta polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość własnej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. ).

    Terapia odbywa się na specjalnej wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i prioprioceptywnego., czyli podstawowych układów sensorycznych. Jest ona dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy).

   • Jak rozpoznać zaburzenie SI?


   •  Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. 

    Dziecko z powyższymi trudnościami może w ogóle nie zauważać pewnych bodźców, reagować na nie z opóźnieniem albo wręcz przeciwnie, reakcja może być  nadmierna. 

    U każdego dziecka może to wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym.

     Dlatego wyróżnia się objawy zaburzeń integracji sensorycznej, które występują w różnych konfiguracjach i nasileniu.

    Pojedyncze objawy nie muszą być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką do wykonania pełnej diagnozy.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3255
 • Galeria zdjęć

   brak danych