•   TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ      sala 015   

    Dagmara Chojnacka       

    wtorek                    8.30 - 15.30 

    środa                    7.45 - 13.45

    czwartek                  8.00 - 12.00   

   • Regulamin terapii prowadzonej metodą Integracji Sensorycznej

   •  

    1. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię integracji sensorycznej jest dostarczenie do Sekretariatu Szkoły aktualnej (ważnej 1 rok ) dokumentacji - Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.

    2. W przypadku dużej liczby chętnych na terapię SI, w pierwszej kolejności zakwalifikowane będą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które posiadają aktualną (ważną 1 rok) Ocenę Procesów Integracji Sensorycznej. 

    3. Jeśli Ocena Procesów Integracji Sensorycznej jest starsza niż 1 rok, a dziecko uczestniczyło w tym czasie w terapii w innym miejscu, potrzebna jest REDIAGNOZA prowadzonej terapii. 

    3. Wstępną kwalifikację dzieci na terapię integracji sensorycznej dokonuje szkolny terapeutka SI po rozpatrzeniu zaleceń z orzeczeń i opinii.

    4. Na terapię prowadzoną Metodą Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 109, mogą uczęszczać dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III, którzy posiadają aktualną (ważną 1 rok) diagnozę Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.                        

    3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów.
    a) terapeuta integracji sensorycznej przekazuje rodzicom  formularz zgody / rezygnacji z zajęć przez dziennik Librus.
    b) rodzic potwierdza uczestnictwo / bądź rezygnację swojego dziecka w terapii SI podpisują formularz i przynosząc go do terapeuty SI lub wychowawcy klasy. Ewentualnie potwierdza uczestnictwo lub rezygnację w terapii przez wiadomość zwrotną w dzienniku Librus.


    4. Zajęcia z terapii integracji sensorycznej SI na terenie szkoły rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września lub w pierwszym tygodniu października.

    5. Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest indywidualnie raz w tygodniu przez 45 min.

    6. Terapia integracji sensorycznej na terenie szkoły trwa 1 rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie widać wyraźnej poprawy w funkcjonowaniu dziecka, terapeuta może przedłużyć terapię SI na kolejny rok szkolny.

    7. Na zajęcia dziecko nie może przychodzić chore lub przeziębione (katar, kaszel, chrypa, ból gardła, brzucha). W takim przypadku terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć.

    8. Na zajęciach terapii integracji sensorycznej obowiązuje dzieci lekki strój, niekrępujący ruchów (t-shirt i spodnie dresowe).

    9. Rodzice / opiekunowie powinni nadzorować wykonywanie zaleconych ćwiczeń z diagnozy Oceny Procesów Integracji Sensorycznej w domu, jak i tych zaleconych przez terapeutę, podczas prowadzonych zajęć w szkole.

   • Diagnoza Integracji Sensorycznej.

   •  

     Diagnoza SI polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI, którego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Należy pamiętać, że terapia SI nie jest obojętna dla organizmu dziecka.

             Proces diagnostyczny odbywa się na 3 (czasem 4) spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia. 

    Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:

    Wywiadu z rodzicami 

    Kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

    Prób klinicznych 

    Testów kalifornijskich

    Podsumowania diagnozy 

    Na czym polega Terapia Integracji Sensorycznej?

    Terapia ta polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość własnej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. ).

    Terapia odbywa się na specjalnej wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i prioprioceptywnego., czyli podstawowych układów sensorycznych. Jest ona dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy).

   • Jak rozpoznać zaburzenie SI?


   •  Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. 

    Dziecko z powyższymi trudnościami może w ogóle nie zauważać pewnych bodźców, reagować na nie z opóźnieniem albo wręcz przeciwnie, reakcja może być  nadmierna. 

    U każdego dziecka może to wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym.

     Dlatego wyróżnia się objawy zaburzeń integracji sensorycznej, które występują w różnych konfiguracjach i nasileniu.

    Pojedyncze objawy nie muszą być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką do wykonania pełnej diagnozy.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 6913
 • Galeria zdjęć

   brak danych