•  

     

    ZEBRANIA Z RODZICAMI  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    Zebrania: godz. 18.00       Dzień otwarty: godz. 18.00 – 19.00

     


     

           PIERWSZE ZEBRANIA KLASOWE  sprawy organizacyjne

    30 VIII 2022   wtorek        0 - I                         
    07 IX 2022     środa         II - IV                      
    08 IX 2022     czwartek    V - VIII   
     

         DZIEŃ OTWARTY   Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów 
    18 X 2022      wtorek        0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e 

    19 X 2022      środa          I - IV          
    20 X 2022      czwartek    V - VIII       
    15 XI 2022     wtorek    0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e          
    16 XI 2022    środa         I - IV            
    17 XI 2022    czwartek    V - VIII   

        ZEBRANIA Z RODZICAMI (informacje na temat zagrożeń)      

    13 XII 2022   wtorek    0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e          
    14 XII 2022   środa     I - IV            
    15 XII 2022   czwartek     V - VIII  
             
     

      ZEBRANIA SEMESTRALNE   Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I semestrze roku szkolnego 2022/23 

    24 I 2023      wtorek     0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e       

    25 I 2023     środa    I - IV            
    26 I 2023    czwartek    V – VIII

                

    7 II 2023   Wtorek    VIII    ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS VIII (informacje o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty)   

      DZIEŃ OTWARTY Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów
    07 III 2023  wtorek    0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e    
    08 III 2023   środa     I - IV            
    09 III 2023  czwartek    V – VIII

    04 IV 2023  wtorek    0 - III        

    05 IV 2023   środa    IV - VIII   

       ZEBRANIA Z RODZICAMI KOŃCOWOROCZNE (informacje na temat zagrożeń)       

    09 V 2023   wtorek    0 a, 0 b, 0 c, 0 d, 0e    
    10 V 2023     środa    I - IV            
    11 V 2023    czwartek    V – VIII

              

     

    Warszawa, 23.08.2022


   •  

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2784
 • Galeria zdjęć

   brak danych