• Rusza VI edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego!

      Drodzy Uczniowie, macie konkretny pomysł co zrobić, aby w szkole lepiej i przyjemniej się uczyło oraz spędzało czas?Do 9 lutego zgłoście swój projekt, co zorganizować, kupić lub zmienić w naszej szkole za 5000 złotych!

      Rusza szósta edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego dla uczniów naszej Szkoły. Do wydania jest 5000zł (2000zł przekazanych przez Radę Rodziców; 2000zł przez Dyrekcję Szkoły i 1000zł przez Organ Nadzorujący)

      Karty zgłoszeń i listy poparcia dostępne w wiadomości na Librusie lub u p. Marty Płacheckiej.

       

      Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego - edycja szósta r. szk. 2023/2024

      1.Szkolny Budżet Obywatelski jest przeprowadzany na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie i kierowany do uczniów tej Szkoły.

      2. Celami Budżetu są:- umożliwienie uczniom wpływu na działalność szkoły,- zwiększenie poczucia przynależności uczniów do społeczności szkolnej,- nabycie przez uczniów umiejętności pozyskiwania środków na realizację swoich projektów i umiejętności prezentacji.

      3. Koordynatorami Budżetu są p. Marta Płachecka, p. Marta Biedrzycka - opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i nauczycielki języka angielskiego.

      4. W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców przeznacza 2000zł, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 109 2000zł oraz Organ Nadzorujący 1000zł - co stanowi łącznie 5000zł na realizację projektów zgłoszonych przez uczniów szkoły i wybranych w głosowaniu.

      5. Projekty muszą mieścić się w zakresie działań szkoły tj. doposażenie szkoły, aranżacja przestrzeni szkolnej, organizacja warsztatów edukacyjnych, teatrzyków, koncertów, gier terenowych i innych podobnych imprez.

      6. Projekty mogą być realizowane przez wykonawców zewnętrznych (np. firma organizująca gry terenowe) lub przez uczniów szkoły (gra terenowa przeprowadzona przez uczniów z użyciem materiałów zakupionych w ramach projektu).

      7. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za obraźliwe lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie są kierowane do kolejnych etapów.

      8. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla uczniów szkoły. Jeden projekt musi być ogólnodostępny co najmniej dla wszystkich chętnych uczniów z jednego etapu edukacyjnego (tj. dla uczniów klas 1-3, lub klas 4-8).

      9. Projekty muszą być możliwe do realizacji w okresie od 8 marca 2023 do 30 kwietnia 2024.

      10. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 - wewnątrz budynku szkolnego lub na szkolnym terenie na zewnątrz budynku.

      11. Pojedynczy projekt nie może przekraczać kwoty 5000zł.

      12. Realizacja budżetu przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

      HARMONOGRAM

      18 XII - 9 II 2024 - informowanie i promocja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

      3 I - 9 II 2024 - zgłaszanie projektów

      12 II - 14 II 2024 - weryfikacja projektów pod względem formalnym

      15 II 2024 - ogłoszenie listy projektów, które przeszły do etapu głosowania

      15 II - 4 III 2024 - promocja projektów, prezentacje (forma stacjonarna lub on-line w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju)

      28 II 2024 - Apel Samorządności (forma stacjonarna lub on-line w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju)

      5 III - 6 III 2024 - głosowanie

      7 III 2024 - ogłoszenie wyników

      8 III - 30 IV 2024 - realizacja projektów

      6 V - 17 V 2024 - ewaluacja

      13. Każdy uczeń może zgłosić więcej niż jeden projekt.

      14. Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech uczniów.

      15. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu do budżetu partycypacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

      16. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 15 uczniów popierających projekt, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Osoby popierające projekt muszą się osobiście podpisać. Do grupy osób popierających nie wlicza się projektodawców.

      17. Formularz zgłoszeniowy należy przekazać jednemu z koordynatorów.

      18. Podczas weryfikacji projekt zostanie sprawdzony przez pracowników szkoły czy jest możliwy do zrealizowania. Jeśli projekt będzie zawierał jakieś błędy, uczeń zostanie poproszony o poprawienie wniosku. Należy poprawić wniosek w ciągu 2 dni od otrzymanie powiadomienia.

      19. Projektodawcy mają obowiązek promować swój projekt w okresie 15 II - 4 III 2024r oraz przedstawić go  innym uczniom na apelu 28 lutego 2024r. Prezentacje są obowiązkowe, aby projekt przeszedł do etapu głosowania.

      20. Podczas głosowania kolejność projektów na liście jest ustalana losowo.

      21. Głosować mogą tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109. Można głosować na jeden dowolny projekt na kartach do głosowania w wyznaczonych w szkole miejscach w dniach 5 III - 6 III 2024r.

      22. Na podstawie wyników głosowania koordynatorzy tworzą listę rankingową projektów.

      23. Do realizacji mogą przejść projekty, które uzyskały największą ilość głosów, aż do wyczerpania kwoty 5000zł.

      24. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, do realizacji przechodzi projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

      25. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania.

      26. Warunki realizacji i harmonogram SBO mogą ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatorów i koordynatorów projektu.

     • OFERTY DLA WOLONTARIUSZY

      Gdzie i jak pomagać w okresie świątecznym i podczas ferii? Przegląd ofert dla wolontariuszy z warszawskich szkół. Dnia 15.12. uczniowie kl. 6a pod okiem Pani Agaty C. uczestniczyli w zdalnej lekcji nt. zaangażowania społecznego, czyli wolontariatu. W czasie spotkania przyjrzeliśmy się możliwościom podjęcia współpracy wolontariackiej z różnymi warszawskimi instytucjami i organizacjami w okresie zimowym, a zwłaszcza w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i ferii. Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiło propozycje dla różnych grup wiekowych i w różnych lokalizacjach warszawskich.

    • Laureaci IX Warszawskiego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Anioł Bożonarodzeniowy 2023”
     • Laureaci IX Warszawskiego Konkursu Plastyczno-Technicznego „Anioł Bożonarodzeniowy 2023”

      W kategorii Klas 0-3

      1 Miejsce

      Alisa Kostar  klasa II SP 218

      Jakub Gołub klasa II SP 217

      2 Miejsce

      Hanna Zaręmba klasa I SP 279

      Milena Ciecierska klasa II SP 109

      3 Miejsce

      Barbara Pelikańska klasa 1 SP 109

      Hanna Kalinowska klasa I SP 357

      Wyróżnienia

      Maksymilian Krysiński II  SP 213, Michał Kaluźny klasa 0 SP 109, Anna Jarmołowicz klasa II SP 132

      Oliwier Bochenek klasa I SP 109, Jakub Tarszys klasa II SP 307, Zofia Nowotarska klasa I SP 357

      Marietta Justyńska klasa II SP 306, Liwia Włodarczyk klasa I SP 109

      W kategorii klas IV- VIII

      Miejsce 1

      Marta Dębek klasa VIII SP 357

      Miejsce 2

      Zofia Kalinowska klasa VI SP 357

      Miejsce 3

      Marysia Hermanowicz klasa VI SP 307

      Wyróżnienia

      Zofia Buniowska klasa  VI SP 306, Julia Hul klasa V SP 307, Bartosz Skubida klasa IV SP 307, Stanisław Miziołek klasa V SP 69

      Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom biorącym udział w konkursie,

      a także Rodzicom i Opiekunom.

      Uroczystość wręczenia dyplomów i  nagród

      odbędzie się  21.12.2023r, o godz.13.00 w sali gimnastycznej w Szkole

      Podstawowej nr 109, przy ulicy Przygodnej 2.

       

      Katarzyna Gnyp-Dukat, Anna Rafalska

    • ZAPROSZENIE
     • ZAPROSZENIE

      Dzielnica Wawer  Ho, ho, ho! Spieszymy do Was ze świąteczną nowiną! Już w przyszłym tygodniu odbędzie się u nas Wawerski Jarmark Świąteczny. Czeka na Was mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Zapraszamy przedszkola, szkoły, seniorów i całe rodziny! Karuzela Konkursy i animacje! Świąteczne hity DJ-a! Warsztaty dla dzieci! Świąteczne stoiska! Pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem! Przyjdź na parking za Urzędem Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1. 19 - 22 grudnia w godzinach 12:00 - 20:00.

      To jeszcze nie koniec atrakcji  20 grudnia czekają na Was Świąteczne Warsztaty Wawerskie i Wigilia dla mieszkańców. Dołącz do wydarzenia https://fb.me/e/3erY6gyhU

      Więcej na temat jarmarku przeczytasz na naszej stronie https://wawer.um.warszawa.pl/.../wawerski-jarmark...

    • Tydzień Edukacji Globalnej
     • Tydzień Edukacji Globalnej

      Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole prezentowana  była wystawa plakatów pt. "Wojna i pokój" we współpracy z Polska Akcja Humanitarna (PAH) Biuro w Toruniu. Hasło tegorocznego Tygodnia to Pokój dla planety. Planeta dla pokoju. Uczniowie mogli zapoznać się z plakatami Polskiej Akcji Humanitarnej związanymi z tematami konfliktów zbrojnych, dążenia do pokoju oraz doświadczeń uchodźczych. Na lekcjach Wiedzy o społeczeństwie uczniowie oglądali materiały filmowe, dyskutowali i tworzyli plakaty pt. Czy o pokój można walczyć? Akcja rozwijała krytyczne myślenie i pobudzała  do empatii.

      Marta Płachecka, Kinga Jarosz.

    • WYPRAWKA CZYTELNICZA dla pierwszaków
     • WYPRAWKA CZYTELNICZA dla pierwszaków

      Miło mi poinformować, iż po raz kolejny uczniowie pierwszych klas otrzymali wyprawki czytelnicze w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym założeniem akcji jest zwiększenie udziału dzieci w kulturze czytelniczej poprzez zachęcenie do regularnego korzystania z bibliotek publicznych i szkolnych. Kampania przypomina również o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania.

      Projekt został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiającej swoje pierwsze kroki w nauce czytania. W skład każdej wyprawki wchodzą: książka „Wnuczka antykwariusza”, autorstwa Justyny Bednarek oraz broszura „Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem”, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów.
      Autorka opowiadania „Wnuczka antykwariusza”, Justyna Bednarek to znana i ceniona pisarka, twórczyni bestsellerowego cyklu „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Bohaterką nowej książki jest Gabrysia, która podczas wizyty w antykwariacie swojego dziadka odkrywa wiele niecodziennych przedmiotów, przechowujących pamięć o minionych czasach. Pisząc „Wnuczkę antykwariusza”, autorka czerpała inspirację z własnych opowieści rodzinnych oraz opowieści przyjaciół i znajomych. Opowiadanie zabiera najmłodszych czytelników w podróż do przeszłości i pokazuje, jak ważne jest odkrywanie rodzinnych korzeni.
      Tegorocznej kampanii towarzyszy hasło: „Zależy Ci na rozwoju swojego dziecka? Podaruj mu miłość do książek”.

      Elżbieta Łaszkiewicz

       

    • Festiwal Internetowy - "Kto działa nie błądzi!"
     • Festiwal Internetowy - "Kto działa nie błądzi!"

      W dniach 5-6.12. przedstawiciele naszej szkoły pod opieką p. Agaty Cygan wzięli udział w Festiwalu Internetowym CEO - "Kto działa nie błądzi!". Tegoroczne hasło "Kto działa nie błądzi" nawiązuje do idei wolontariatu. Podczas dwudniowych zmagań uczniowie wykonali 5 zadań konkursowych, których efekty zamieścili na padlecie. Dnia 7.12. zostały ogłoszone wyniki konkursu: zajęliśmy 4 miejsce wśród 37 szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w festiwalu. Efekty będzie można wkrótce obejrzeć na załączonych zdjęciach.

      Jednym z wymaganych zadań na padlecie festiwalu była prezentacja zespołu

      Gratulujemy pozostałym zwycięzcom!

      Agata Cygan

       

  • RODO

  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
    • 22 277 11 23
    • ul. Przygodna 2
     03-991 Warszawa
     03-991 Warszawa
     Poland
  • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 371105
  • Galeria zdjęć

    brak danych