• „SZKOŁA PAMIĘTA” 29 X - 2 XI

      Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

      Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcamy uczniów i nauczycieli do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Chcemy także zwrócić większą uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach.

      Tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, skoncentrowana będzie przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych.  Finał akcji odbędzie się w piątek, 29 października. 

      W ramach akcji ZAPRASZAMY na naszą szkolną stronę https://www.sp109.waw.pl/a/zerzenska-nekropolia

      BARDZO PROSIMY O UZUPEŁNIANIE INFORMACJI TAMŻE ZAWARTYCH  LUB O ZGŁOSZENIE NOWYCH    na adres biblioteka.sp109.waw@gmail.com    

    • Zebrania z Rodzicami
     • Zebrania z Rodzicami

      Zebrania z Rodzicami odbędą się według harmonogramu:

      3 XI zebrania klas 0 - III

      4 XI zebrania klas IV - VIII

      Spotkania organizowane są zdalnie na platformie MS Teams, wychowawcy przekazują linki do spotkań.

      Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie!

       

    • UWAGA!
     • UWAGA!

      Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, 

      w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób przebywających na terenie szkoły o przestrzeganie zasad i procedur funkcjonowania na terenie SP 109, które są zamieszczone na stronie szkoły, w Librusie: Organizacja Szkoły – Pliki Szkoły. Procedury te cały czas nas obowiązują. 

      Uwzględniając gwałtownie narastającą liczbę zachorowań w kraju wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwracam się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół i placówek.

      Unikanie ryzyka zakażenia, zwiększy w placówkach bezpieczeństwo dzieci, uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

      Zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne oraz optymalne warunki nauki w trybie stacjonarnym są obecnie priorytetem zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska szkolnego.

      Zachęcam do śledzenia  strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

      Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy swoim zachowaniem oraz przestrzeganiem zasad przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

       

      Z poważaniemHanna Ratańska - Szot

      Dyrektor SP 109

       

      [1] https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

      [2] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

    • Tydzień Uczniowskiej SuperMocy
     • Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

      Od 18 do 22 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 w ramach zajęć włączyli się w obchody "Tygodnia uczniowskiej super mocy". Celem naszych działań było odkrywanie talentów dzieci. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad tym, co pomaga im rozwinąć skrzydła. Efektem wspólnej pracy jest "Droga Naszych Talentów". Mamy nadzieję, że droga dalej będzie się rozciągać poszerzając o nowe talenty. Do obchodów włączyła się także nasza świetlica szkolna, która swoimi działaniami wchodzi w zakres akcji: m.in. wspiera dzieci poprzez pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i talenty, gry, zabawy.

      Pamiętajmy każdego dnia o naszych supermocach, które pomagają nam rozwijać się, stawać lepszymi i dzielić się swoimi talentami z innymi.

      Agata Cygan

    • Konkursy Klub Kultury Zastów
     • Konkursy Klub Kultury Zastów

      Serdecznie zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej nr 109  w  Warszawie do udziału w konkursach.

      Regulaminy na ozdobę choinkową i pocztówkę do Św. Mikołaja znajdują się poniżej do pobrania w pdf.

      Prace konkursowe do oceny wewnętrznej należy składać w sali 114 (świetlica klas I) do 19.11.2021 r. (piątek) do godz. 17.30 

             Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone i przekazane do Klubu Kultury Zastów na konkurs. Pozostałe prace zostaną skierowane na grudniowy kiermasz świąteczny w naszej szkole.

                             Serdecznie zapraszam

                       Kierownik świetlicy - Monika Zimny

    • PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 2021
     • PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 2021

      19.10.2021 r. w godz. 12.00 – 13.30 odbyło się  "Pasowanie na Świetliczaka"

      Uczniowie klas I tego dnia poznali zasady i normy przebywania w świetlicy, zintegrowali się, aktywnie uczestniczyli w uroczystości świetlicowej. Doskonalili umiejętności słuchania innych.

      90 minut to wspólnie spędzony czas uczniów, nauczycieli wychowaców i nauczycieli wychowawców świetlicy szkolnej.

      Pani Kieronik Monika Zimny powitała uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. W tym dniu gośćmi byli profesjonalni artyści - aktorzy z Teatru Katarynka z przedstawieniem.

             Spektakl „Muzyczne Zoo” to musicalowa opowieść dla najmłodszych o historii nawiązania przyjaźni małpki Eli i słonika Trąbonika. W spektaklu były pokazane trudności, które pokonuje się wspólnymi siłami. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o zwierzętach, poznali ich zwyczaje i odgłosy, dowiedzieli się, żeby nie oceniać innych po wyglądzie, poznali wartość przyjaźni.

      A na zakończenie spektaklu wzięli udział w koncercie finałowym na rzecz ocalenia Zoo.

         Po przedstawieniu na scenie uczniowie klas I przystąpili do recytacji wierszy o świetlicy: Janina Blaut kl.1a, Kalina Dereń kl.1c, Kaja Lipiec kl.1d, Maja Strelczuk kl.1d, Zosia Jankowska kl.1d

      Po recytacji wszyscy uczniowie klas I zaśpiewali piosenę pt. „Kiedy jesteśmy razem”.

         Część artystyczna zakończyła się ślubowaniem. Pani kierownik poprosiła uczniów klas I o powstanie, podniesienie prawej ręki do góry, wysłuchania roty ślubowania i chóralnej przysięgi.

       

      Tekst ślubowania:

      „UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ BYĆ ZAWSZE WESOŁYM,

      UŚMIECHNIĘTYM I KOLEŻEŃSKIM.

      DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ KOLEGÓW.

      DBAĆ O PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W ŚWIETLICY.

      NIGDY NIE ZAPOMNĘ POWIEDZIEĆ: DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.

      OBIECUJĘ: BAWIĆ SIĘ, UCZYĆ SIĘ, ODRABIAĆ LEKCJE,

      TROSZCZYĆ SIĘ O ŚWIETLICĘ

       

                                                                                               ŚLUBUJEMY”

       

      Pani Kierownik Świetlicy Monika Zimny dokonała pasowania uczniów na świetliczaków dużą symboliczną kredką, wręczyła dyplomy i teczki z gumką na prace plastyczne, które tak chętnie uczniowie malują w świetlicy.

      Po pasowaniu uczniowie zostali zaproszeni do animacji z aktorami. Zmęczeli, ale zadowoleni udali się do świetlicy szkolnej lub na zajęcia do sal  z cukierkiem w ręku.

                                          

      Bardzo dziękuję Uczniom za udział,

      a Rodzicom i Nauczycielom za przygotowanie dzieci do tego wyjatkowego dnia.

      Kierownik świetlicy - Monika Zimny

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto, które zostało ustanowione w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 roku  cały miesiąc październik. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę książki w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz rolę biblioteki w życiu szkoły.  Hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2021 roku brzmi „Baśnie i legendy z całego świata”.

      W NASZEJ SZKOLE Z OKAZJI ŚWIĘTA BIBLIOTEK ORGANIZUJEMY

      w nadchodzącym tygodniu 18 X-22X :

      Cykl lekcji bibliotecznych w klasach 1-3 zachęcających do czytania.

      Konkursy plastyczne 

      – dla uczniów z klasy I– VIII – konkurs na ilustrację do ulubionej baśni, bajki  lub legendy

      Konkurs_BAŚNIE_I_LEGENDY.docx​​​​​​​


      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSACH 

      Elzbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

      SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109

       im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

       

       

      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
      ,,ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ BAŚNI,
      BAJKI LUB LEGENDY”
      Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH      1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami   klas I-VIII.


      2. Cele konkursu:
      - pobudzanie i rozwijanie aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci,
      - zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
      - propagowanie literatury i mobilizowanie do czytania,
      - popularyzacja działań plastycznych.
      3. Tematyka konkursu:
                  - Ilustracja do ulubionej baśni, bajki lub legendy
      4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII.
      5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, w formacie A4 lub A3 zgodnej z tematem konkursu.
      6. Czas trwania konkursu od 18 do 22 października 2021 r.
      7. Podpisane na odwrocie prace należy złożyć do biblioteki do 22 X 2021r.
      8. Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie: dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy.

      9. W pracach konkursowych ocenie będzie podlegać:
      - estetyka pracy,
      - zgodność pracy z tematyką konkursu,
      - pomysłowość wykonania,
      - samodzielność.
      - ogólny wyraz artystyczny.
      10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami książkowymi oraz zostaną zaprezentowane na wystawie.

                        ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

      Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

    • Tydzień Uczniowskiej SuperMocy
     • Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

       

      W dniach 18-22.10.2021 r. Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do aktywnego włączenia się w obchody Tygodnia Super Mocy.

      Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy?

      Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego w szkole, klasie organizowane są zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony.

       

      Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, zaprezentowanie uczniowskich talentów, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.

       

      W roku 2021 motywem przewodnim były skrzydła, skrzydła mocy.

      W roku 2022 będzie to droga na szczyt, bo każdy wędrując swoją drogą może dotrzeć gdzie chce i osiągnąć życiowe szczyty swoich możliwości, a im mocniejszy będzie fundament naszej drogi, w oparciu o nasze mocne strony, tym szybciej na szczyt dotrzemy.

       

      Martin Seligman - amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu w Pensylwanii, powiedział: „Kluczem do sukcesu i szczęścia jest wykorzystanie własnych silnych stron, a nie korygowanie wad.”

       

      Zapraszają Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

      Marta Biedrzycka

      Agata Cygan

    • Warszawa nagradza nauczycieli
     • Warszawa nagradza nauczycieli

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 121 pracowników miejskich placówek oświatowych otrzymało Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim. 

       Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla nauczycieli jest przyznawana od 2006 roku. W tym roku wyróżnienia oraz nagrody finansowe otrzymało 121 osób: 59 dyrektorów oraz 62 nauczycieli. W tym zacnym gronie znalazła się pani Katarzyna Staniec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 109. 107 nagród przyznano nauczycielom i dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także 14 placówek pozaszkolnych, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy szkolnej, międzyszkolnego ośrodka sportowego, ogniska pracy pozaszkolnej czy stołecznego centrum edukacji.

      Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy z sukcesami opracowywali i wdrażali autorskie programy, rozbudzali ciekawość świata inspirując i przygotowując uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniów – mówiła Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

      Nagrodą  Burmistrza Dzielnicy Warszawa- Wawer została wyróżniona  pani Hanna Ratańska-Szot.

      Grupa 27 pracowników SP 109 otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły podczas uroczystego spotkania w dniu 8 X 2021 roku.

     • Życzenia: Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

      ­Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

      W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z odbudowywaniem prestiżu zawodu nauczyciela. Minister wspomniał o propozycjach resortu dotyczących wzrostu wynagrodzenia, a także zmianach w zakresie czasu pracy oraz awansu zawodowego.

      Minister Edukacji i Nauki wspomniał o wspólnym przedsięwzięciu MEiN i Centrum GovTech „Laboratoria przyszłości”. Dzięki tej inicjatywnie możliwe będzie wsparcie szkół w nowoczesne narzędzia jakimi są m.in. drukarki 3D czy roboty. Minister wyraził także zadowolenie z dużego zaangażowania szkół i środowiska oświatowego w program „Poznaj Polskę”. –To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego - podkreślił minister Przemysław Czarnek.

      Szef resortu edukacji i nauki skierował także słowa uznania do środowiska oświaty polonijnej, podziękował za trud, jaki nauczyciele wkładają w nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy naszym młodym Rodakom dorastającym na obczyźnie.

      Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

      Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

      Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

      Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

      Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi.

      Materiały

      List Ministra Edukacji i Nauki – Dzień Edukacji Narodowej (DOC)20211013​_List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_Dzień​_Edukacji​_Narodowej.docx 2.15MB

      List Ministra Edukacji i Nauki – Dzień Edukacji Narodowej (PDF)20211013​_List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_Dzień​_Edukacji​_Narodowej.pdf 0.23MB

      źrdło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-przemyslawa-czarnka-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej

      Życzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      Warszawa 14.10.2021r. 

      Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy warszawskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

      z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam warszawskim Nauczycielom i Pracownikom oświaty gorące podziękowania i życzenia. Dzień Nauczyciela jest w tym roku tyleż radosny, co trudny. Wciąż trwa pandemia, co oznacza niepewność, stres, zaostrzone rygory funkcjonowania szkół i przedszkoli, dodatkowe obowiązki nałożone na Państwa ręce i głowy. Ponadto, niestety, kolejnej fali pandemii towarzyszy druga fala reform oświatowych, jakie zamierza wprowadzić rząd. A te zmiany oznaczają ograniczenie autonomii szkoły, zmniejszenie roli nauczycieli i rodziców w ocenie jej funkcjonowania, czy wyborze dyrektora placówki, zwiększenie kontroli, straszenie sankcjami karnymi. Ostatnio dołączyły do tego kontrowersyjne propozycje dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Gdy do tego zestawu zmian dołożymy zapowiadane przez rząd ograniczenie dochodów samorządów terytorialnych, co zmusza gminy i powiaty do podejmowania trudnych decyzji ograniczających wydatki na rzecz społeczności lokalnych, to mamy rzeczywiście trudny i przełomowy czas. Dlatego nie dziwię się protestom nauczycieli, solidaryzuję się z Wami. Nie dziwię się, że wychodzicie na ulice, skoro w ministerialnych gabinetach nie chcą Was wysłuchać.

      Zgodnie z naszą warszawską tradycją uroczystość wręczania dorocznych Nagród Prezydenta m.st. Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywa się na Zamku Królewskim. Odbędą się równie ważne uroczystości w dzielnicach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Do podziękowań dla nauczycieli kierowanych ze strony władz Warszawy, dyrektorów placówek oświatowych, dołączą te najbliższe – od Waszych uczniów i ich rodziców.

      W warszawskich placówkach oświatowych pracuje 31,5 tysiąca nauczycieli. Jesteście jedną z najważniejszych grup „budowniczych naszego miasta”, bowiem mówiąc o inwestycjach miejskich nie możemy ograniczać się jedynie do budowy dróg, mieszkań, infrastruktury, ale chcemy silnie podkreślać, że tworzenie kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego i społecznego odbywa się w szkołach i innych placówkach oświatowych. I to wysoka jakość tego zasobu zdecyduje o naszej przyszłości. Dlatego też uczcie prawa do własnego zdania, nie bójcie się. Warszawa będzie nadal tworzyła jak najlepsze warunki dla Waszej pracy, budujemy nowe przedszkola i szkoły, wiele szkolnych budynków remontujemy, dokładamy z miejskich środków do nauczycielskich pensji, finansujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zapewniamy bezpłatne doskonalenie dla nauczycieli, uruchomiliśmy platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl. Pod koniec września zawiesiliśmy wiechę na budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, który wkrótce będzie służył warszawskim uczniom i nauczycielom.

      Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym uroczystym dniu oraz spokojnej pracy w całym roku szkolnym.

       

      Rafał Trzaskowski 

      Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

       

       

      Załączniki:

    • Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24.10.2021 (OTK)
     • Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24.10.2021 (OTK)

             Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbędzie się w dniach 18-24 października 2021 r pod hasłem: Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność.

      Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

      OTK to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

      Ogólnopolski Tydzień Kariery - Wyprawa na 3K: Kariera Kompetencje Kreatywność 18.10.21 godz. 09:20 – 22.10.21 godz. 14:00 https://www.facebook.com/events/446609220128020

      Doradca zawodowy Monika Zimny

    • 11 X - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek
     • 11 X - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

      Kiedy wypada? Skąd wzięło się to święto?

      Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (ang. International Day of the Girl Child)  Dzień Dziewczyny - nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest historia tego święta. Kobiety i dziewczęta stanowią połowę światowej populacji, a zatem również połowę jej potencjału - przypomina ONZ.

      Zawsze pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Kobiet, który jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Obchodzimy go 8 marca.

       W dniu 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A/RES/66/170 o ogłoszeniu 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek. Ma on na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują co roku Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, UNICEF i ONZ Kobiety.

      https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Miedzynarodowy_Dzien_Dziewczat_Przylacz_Sie_Do_Nas_Dzialajmy_Razem

      Kiedy wypada? Skąd wzięło się to święto?

      Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (ang. International Day of the Girl Child)  Dzień Dziewczyny - nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest historia tego święta. Kobiety i dziewczęta stanowią połowę światowej populacji, a zatem również połowę jej potencjału - przypomina ONZ.

      Zawsze pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Kobiet, który jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Obchodzimy go 8 marca.

       W dniu 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A/RES/66/170 o ogłoszeniu 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek. Ma on na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują co roku Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, UNICEF i ONZ Kobiety.

      https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Miedzynarodowy_Dzien_Dziewczat_Przylacz_Sie_Do_Nas_Dzialajmy_Razem

    • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich
     • 8 X - Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich

      8 października przypada Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Jest obchodzone w rocznicę dnia, w którym w 1940 roku na komendanta nowo powstałej militarnej organizacji ruchu ludowego zaprzysiężony został Franciszek Kamiński, pseudonim „Zenon Trawiński”.

      Bataliony Chłopskie, założone z inicjatywy konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”, broniły ludność wiejską przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Prowadziły akcje zbrojne i działania sabotażowe.

      Były drugą pod względem wielkości organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Zostały utworzone w sierpniu 1940 roku, jako „Chłopska Straż”, o kryptonimie konspiracyjnym „Chłostra”. Wiosną 1941 roku Straż została przekształcona w Bataliony Chłopskie.

      W końcowym okresie II wojny światowej liczyły około 170 tysięcy żołnierzy oraz 20 tysięcy ochotniczek w Ludowym Związku Kobiet. Ogółem żołnierze tej formacji przeprowadzili kilka tysięcy różnego rodzaju akcji bojowych. Do najważniejszych należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, oraz udział w wyzwoleniu tak zwanej Republiki Pińczowskiej w 1944 roku.

      Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich pod okupacją sowiecką i niemiecką. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo około 7 tysięcy żołnierzy organizacji.

      Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet został odsłonięty 8 października 2019 roku. w 79. rocznicę utworzenia organizacji.

    • III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer w naszej 109 – tej
     • III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer w naszej 109 – tej

       

      Dnia 5.10.2021 r.  w siedzibie naszej szkoły miała miejsce III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer.

      Młodzieżowa Rada Dzielnicy to organ konsultacyjno – doradczy dla władz w dzielnicach.

      Za główny cel stawiają sobie pobudzenie do działania młodego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie dzielnicy.

       MRD powoływana jest w oparciu o art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym przez Radę Dzielnicy. Obraduje na sesjach i według zasad analogicznych, jak rady złożone z osób dorosłych – wybiera ze swojego składu Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący (może być kilku), Sekretarz i Skarbnik.

      Podczas obrad wysłuchaliśmy wystąpienia radnych Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer w sprawie inicjatywy związanej z ochroną  środowiska, a także wystąpień przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wawerskich Szkół Podstawowych nr 109 oraz 86.

      Serdecznie dziękujemy przedstawicielkom naszego Samorządu Uczniowskiego: Poli Maciejewskiej oraz Sandrze Kwiatkowskiej za reprezentowanie naszej szkoły w czasie spotkania.

      Zapraszamy do współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer.

      Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

      Marta Biedrzycka

      Agata Cygan

     • 8-15 XI KONKURS "YOU CAN DANCE"!

      You Can Dance – Nowa Generacja” to rodzinny program propagujący taniec, w którym uczestniczą uzdolnione dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach działań edukacyjnych TVP zorganizowała konkurs dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Polsce, nawiązujący bezpośrednio do tego programu. Głównym celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci. Minister Edukacji i Nauki objął tę inicjatywę patronatem honorowym.

       

      Zadanie konkursowe

      Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży polega na zebraniu grupy uczniów w swojej klasie i nagraniu filmu ze wspólnego występu. Nagranie należy wysłać mailem pod adres badzmyrazem@tvp.pl. Wybrane filmiki będzie można obejrzeć m.in. w niedzielnych wydaniach programu „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP.

      Nagrody

      Organizatorzy przewidzieli wyjątkowe nagrody dla najlepszych uczestników. Zdobywca 1. miejsca otrzyma 25 000 zł, 2. miejsca – 15 000 zł, a za miejsce 3. – 10 000 zł. Dodatkowo autorów najciekawszego filmiku odwiedzą w szkole Ida Nowakowska, Roksana Węgiel i Agustin Egurrola. Wizytę w szkole oraz filmik będzie można obejrzeć w finałowym odcinku programu „You Can Dance – Nowa Generacja”.

      Terminy

      Czas trwania konkursu: do 15 listopada 2021.

      Czas nadsyłania filmików: do 8 listopada 2021.

      Kryteria wyłaniania zwycięzców:

      1. Filmiki przesyłane na adres mailowy będą filtrowane pod względem zgodności z regulaminem przez zespół TVP. Bądźmy Razem i udostępniane w postach na facebooku @youcandancetvp.
      2. Nagrody zostaną przyznane autorom filmików, które zdobędą najwięcej reakcji „lubię to” na facebooku @youcandancetvp.
      3. Filmiki przekazane do emisji w programie „Pytanie na śniadanie” zostaną wyselekcjonowane przez komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby z zespołu TVP. Bądźmy Razem oraz uzyskają rekomendację jury programu You can dance!

       

      Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie programu https://youcandance.tvp.pl/ oraz w mediach społecznościowych:

      https://www.facebook.com/youcandancetvp

      https://www.instagram.com/youcandancetvp/

      https://www.tiktok.com/@youcandancetvp

       

      Powodzenia!

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 114759
 • Galeria zdjęć

   brak danych