• AKCJA TALENCIAKI

      Akcja Talenciaki dobiegła końca.

      Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się nam zebrać aż 6998 Talenciaków!

      Za tą ilość zamówiliśmy następujące nagrody:

      - 2 chusty animacyjne

      - pudełko instrumentów muzycznych

      - pakiet gier planszowych

      - zestaw zegarów; dla nauczyciela i uczniów

      - hałasomierz

      - zestaw tangramów

      - zestaw geometryczny do tablicy

      - zestaw do badmintona

      - 3 zestawy plastyczne

      - zestaw do nauki geometrii

      Z nagród będzie mogła korzystać cała szkoła; świetlica, zerówki, klasy 1-3 oraz 4-8. Niektóre rzeczy już do nas dotarły, na inne jeszcze czekamy.

      Dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili do naszej akcji choć jedną cegiełkę!

     • MIKOŁAJKI

      Dziś klasa 2a otrzymała kreatywny prezent od Mikołaja - warsztaty z robotyki. Dzieciaki w 4 grupach mieli zadanie zaprojektować i zbudować elfa, który miał pomóc Mikołajowi w zbieraniu prezentów. Zabawy było co niemiara, a na końcu były zawody na elfa, który zbierze najwięcej prezentów

    • 6 grudnia - MIKOŁAJKI
     • 6 grudnia - MIKOŁAJKI

      Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku obdarzający dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj został przekształcony w baśniową postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze masowej.

      Historia

      Od IX wieku Mikołaj był wielbiony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca. Spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że już w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia. Liczne, poświadczone przez Kościół cuda sprawiły, że na Zachodzie jego wspomnieniu nadano również rangę święta. Najstarszy o tym przekaz pochodzi z akt synodów w Neapolu z lat 821 i 842. Na synodzie w Oksfordzie z 1222 roku podniesiono rangę tego święta w kalendarzu do najwyższej.

      Już w X wieku w Mikołajki wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu staną się niezwykle popularne w całej Europie. Część badaczy sądzi, że zwyczaj wręczania prezentów związany był początkowo z tymi przedstawieniami. Inni wskazują na XII-wieczne przekazy ze środkowej Francji, które informują, że w wigilię święta Mikołaja zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem pod drzwiami. W paczkach znajdowały się pomarańcze i orzechy.

      Kult świętego był tak popularny, że od XVI wieku w kalendarzach protestanckich zachowano przy 6 grudnia zapis o wspominaniu tego dnia Mikołaja. Nazwę święto zastąpiono w nich Dniem Mikołaja. W XVII-wiecznych niemieckich pismach protestanckich wyrażano zaniepokojenie zwyczajem wręczania dzieciom prezentów przez świętego biskupa. Niektórzy duchowni luterańscy uważali to za przejaw odrzucanego przez protestantów kultu świętych i proponowali, aby upominki przynosiło Dzieciątko Jezus w Boże Narodzenie. To najstarszy ślad próby przeniesienia zwyczaju wręczania dzieciom prezentów z wigilii 6 grudnia na wigilię Bożego Narodzenia.

      Sobór Watykański II zarządził rewizję kultu świętych w Kościele katolickim. Powołano komisję złożoną z teologów i historyków, która miała zaproponować usunięcie świąt tych postaci, których istnienia nie sposób było udowodnić. Zakwestionowała ona historyczność Mikołaja, co wywołało ożywioną dyskusję, w której znaczna część hierarchii i wiernych stanęła w obronie kultu świętego. Papież Paweł VI zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe. W opublikowanym w 1969 roku Calendarium Romanum zniósł święto 6 grudnia i postanowił, że tego dnia będzie obchodzone tzw. wspomnienie dowolne. Z kalendarza usunięto również średniowieczne teksty hagiograficzne poświęcone Mikołajowi, pozostawiając krótką notatkę opartą na Stratelatis z VI wieku. W motu prioprio Mysterii Paschalis Paweł VI uzasadnił: aby wprowadzić w życie postanowienia Soboru Powszechnego, usunięto z kalendarza ogólnego imiona niektórych świętych; zezwolono, aby wspomnienia pewnych świętych obchodzono według uznania i aby przywrócono ich kult, ograniczony do ich własnych krajów.

      Legendy

      Święty Mikołaj wrzuca przez okno pieniądze na posag dla córek sąsiada. Tempera na desce Fra Angelico z 1437 roku.Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja, które stały się bardzo popularne dzięki przedstawieniom wystawianym od X wieku 6 grudnia. Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie IX wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę Michała, opowieść o trzech córkach.

      Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami.

      Zwyczaje

      Święty Mikołaj i dzieci – W średniowiecznej Europie zachodniej uważano świętego Mikołaja za patrona dzieci. W niektórych miastach odnotowano w źródłach zwyczaj wybierania w Mikołajki dziecięcego biskupa, który symbolicznie przejmował władzę. W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał wynoszenia tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Przetrwał on w niektórych regionach kilka stuleci.

      Zbliżone do współczesnych zwyczaje mikołajkowe są udokumentowane od XV wieku w źródłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, belgijskich i niemieckich. Święty Mikołaj pełnił w nich rolę osoby przynoszącej prezenty z okazji własnego święta. Jego atrybutami były siwa broda, pastorał, mitra oraz długa, czerwona szata biskupia. Wieczorem 5 grudnia obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze zachowujące się dzieci. Niegrzeczne uderzał pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście, dzieci starały się przekazać, że czekają na prezenty, na różne sposoby. Z Holandii zachowały się zapisy o wystawianiu butów przy kominku. W Czechach dzieci wieszały skarpety na ramach okiennych, a w Austrii kładły buty na parapecie.

      Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, podkłada się dzieciom prezenty pod poduszką, w buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie. W wielu szkołach wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniejszym losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej mikołajki” (czyli osoby, którą się obdaruje).

      Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki_(zwyczaj)

     • AKCJA NAKRĘTKI

      Akcja zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Organizowane działanie polega na zbiórce plastikowych nakrętek, wieczek i pokrywek. Nasza szkoła już od kilku lat prowadzi zbiórkę. Dziś najmłodsi uczniowie z klasy 1a opróżnili kolejny zapełniony po brzegi kosz!

      Brawo dzieciaki

     • Panel "Stres w szkole - jak go przezwyciężać?

      Dnia 10.11.2022 r. odbyła się II Wawerska Konferencja Samorządów Uczniowskich w Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich, którą organizowała Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer we współpracy z dyrekcją szkoły.

      Podczas panelu dyskusyjnego "Stres w szkole - jak go przezwyciężać?" prelegenci odpowiedzieli na poniższe pytania:

      - co najbardziej stresuje uczniów?

      - jak można sobie radzić ze stresem?

      - jak wzajemnie wspierać się w grupie rówieśniczej?

      - jak odczarować stereotypy o szkolnych pedagogach?

      Prelegentami byli psycholog, pedagog, rodzic i uczeń. Sala pełna młodzieży...

      Podczas spotkania, pograliśmy w odstersowujące gry towarzyskie.

      O 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski.

    • Wyniki VIII Warszawskiego Konkursu Plastyczno - Technicznego" Anioł Bożonarodzeniowy 2022" już dziś godz. 11.00
     • Wyniki VIII Warszawskiego Konkursu Plastyczno - Technicznego" Anioł Bożonarodzeniowy 2022" już dziś godz. 11.00

      Warszawa, 05.12.2022 r.

      Protokół VIII Warszawskiego Konkursu „Anioł Bożonarodzeniowy 2022”

      Komisja konkursowa w składzie :

      Przewodnicząca – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie - Pani Hanna Ratańska – Szot

      Członek – Kierownik Świetlicy Szkolnej – Pani Monika Zimny

      Członek - nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy – Pani Małgorzata Sprycha

      wyłonili:

      Laureatów VIII warszawskiego konkursu plastyczno – technicznego „Anioł Bożonarodzeniowy 2022”

       

      Kategoria klas 0 - I

      Wyróżnienie – Amelia Szczykutowicz - kl. I a SP109

      Wyróżnienie - Andżelika Pacyniak – kl. I – SP 86

       

      Kategoria klas II – III

      Miejsce I - Nina Baryła - kl. II a SP 109

      Miejsce II – Liliana Rzepczak - kl. III SP 357

      Miejsce III – Ex æquo Maria Sokołowska – kl. III SP 357, Maria Laskowska – kl. III SP 357, Kinga Pawlak kl. II SP nr 357

      Wyróżnienie - Milena Domagała kl. II – SP 357

      Wyróżnienie - Katarzyna Pietrzak kl. III – SP 357

       

      Kategoria klas IV – VII

      I miejsce – Zuzanna Styś – kl. IV b SP109

      II miejsce – Hanna Reczek – kl. V b SP 109

      Wyróżnienie - Aleksandra Brzóskiewicz – kl. IV b – SP 109

      Protokół konkursu.pdf

      Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom biorącym udział w konkursie, a także Rodzicom i Opiekunom.

      Uroczysta gala dla wszystkich uczestników konkursu, opiekunów i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się dn. 08.12.2022r. (czwartek) godz. 14.30 – 15.30 w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2 Warszawa

       

      Serdecznie zapraszam Monika Zimny

     • SPOTKANIE ze STEFANEM POTOCKIM -misiami: MIODALEM i LiLu

      Dziś w bibliotece odbyło się spotkanie ze Stefanem Potockim autorem książek o misiu Miodalu (2007) i misi Lilu (2022). Posłuchaliśmy ciekawostek o Kanadzie - to tam urodził się nasz szacowny gość; informacji o świecie fauny i flory tego kraju; historii związanych z powstaniem książek; o tym jak ważne są dobre relacje i umiejętność komunikacji byśmy "dorastali" . Zostalismy zauroczeni piosenką o Misiu, której na zakończenie spotkania mogliśmy wysłuchać. W spotkaniu uczestniczyły delegacje uczniów z klas 1-3, a także uczestnicy konkursu plastycznego. Wyróżnieni uczniowie otrzymywali dyplomy, słodkie upominki z rąk pani Moniki Zimny oraz pani Oli Floriańskiej, a także książkę "Lilu" z dedykacją, którą wręczał autor. 

    • ZAPROSZENIE na SPOTKANIE Z PISARZEM
     • ZAPROSZENIE na SPOTKANIE Z PISARZEM

      Z OKAZJI

      ŚWIATOWEGO DNIA MISIA  obchodzonego 25 XI

      BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z PISARZEM

      Bohaterem spotkania będzie autor - STEFAN POTOCKI i jego "DROGA MIODOWA "

      Laureaci konkursu plasycznego inspirowanego twórczością Stefana Potockiego oraz delegaci z klas 1-3 proszeni są o przybycie do biblioteki 30 LISTOPADA 2022 r.  punktualnie o godzinie 10.00

      Książka pt "Lilu" do zakupienia w bibliotece 24-25  listopada 2022r (25 zł).

      STEFAN POTOCKI urodził się w roku 1965 w Kanadzie, jego najstarsza siostra – w Buenos Aires, a pozostałe rodzeństwo – w Rio de Janeiro. Oboje rodzice wywodzili się z polskich arystokratycznych rodów. 

       Matka – Elżbieta Radziwiłłówna, urodziła się w 1939 w Warszawie, ale zaraz po wybuchu wojny musiała wyjechać z matką z Polski. W lipcu 1940 dotarła do Brazylii, gdzie się wychowywała i kształciła. Studiowała także w Anglii i Kanadzie. W Rio de Janeiro poślubiła Antoniego Potockiego.

      Ojciec autora urodził się w Krakowie 15 lat przed wybuchem II wojny światowej. Wychowywał się w majątkach rodzinnych, w Olszy (Kraków), Bończy (lubelskie) i w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej. Po wojnie dwukrotnie uciekał z Polski i wracał do kraju, aż za trzecim razem wyjechał ostatecznie, gdyż groziło mu więzienie za walkę w szeregach AK i za to, z jakiej rodziny pochodził. W latach 1946-47 służył w Polskiej Marynarce Handlowej, wiele podróżował po świecie. Osiadł w Brazylii, gdzie pracował w firmie importu i eksportu dzikich zwierząt, z tym związane były wyprawy nad
      Amazonkę, do Afryki, Indii, Singapuru.

      Autor książki najbardziej pamięta z dzieciństwa brazylijskie piosenki śpiewane przez matkę oraz polskie pieśni i kolędy, których uczył go ojciec.

      Jako mały chłopiec zapragnął mieć pluszowego misia. Któregoś dnia jego marzenie się spełniło i pod choinką znalazł brązowego niedźwiadka. Gdy zastanawiał się, jak go nazwać, ojciec zaproponował imię Miodal, bo tak nazywał się jego miś z lat dziecięcych.

      Ojciec autora bardzo barwnie opowiadał o przeszłości Polski. Wspominał też swoje ekscytujące przygody z młodzieńczych lat i z czasów emigracji. Zaszczepił w synu wartości patriotyczne, zadbał, by nie zapomniał o rodzinnych tradycjach. Podkreślał, jak ważna i bezcenna jest wolność oraz podróże i nauka, także języków obcych, które otwierają umysł i świat. Ale przede wszystkim, ojciec wpoił synowi poczucie odpowiedzialności za tych, których życie zależy od niego.

      Pierwszym marzeniem autora było latanie – chciał zostać pilotem. Samoloty i lotniska fascynowały go, dopóki starszy brat nie uzmysłowił mu, że to nudny zawód – godzinami trzeba siedzieć i wpatrywać się we wskaźniki lotu!

      Za namową ojca został więc inżynierem. Po ukończeniu studiów podjął pracę niedaleko Toronto, ale kiedy tylko nadarzyła się okazja, wyjechał do Paryża. Tam poznał inny świat. Pogłębił wiedzę zawodową i zdobył cenne doświadczenie. 

      Po kilku latach (w 1997 roku) otrzymał propozycję wyjazdu do Polski, by objąć stanowisko dyrektora produkcji nowo powstającej fabryki kosmetyków L’Oréal. Uznał to za ciekawe wyzwanie i podjął je.

      Po zakończeniu projektu postanowił opuścić świat korporacji i rozpoczął pracę na własny rachunek. Z Zaangażował się w działalność Fundacji Awangarda na rzecz osób niepełnosprawnych.

                Zawsze był pod wrażeniem pisarzy, ale nigdy nawet nie marzył, że stanie się jednym z nich. A jednak...

      2007

      Miodal i łabędź

      To książka przygodowa dla małych i dużych dzieci. Opowiada o podróży misia Miodala z Polski do ważnych miejsc w Europie, w których przytrafiają mu się raz miłe, raz dziwne – ale zawsze coś wnoszące – przygody. Jest to podróż na kształt odysei, prowadząca do lepszego rozumienia samego siebie i świata, który go otacza.

      Na początku swej wędrówki, w Warszawie, spotyka łabędzia, który pomaga mu znaleźć czarodziejski zegarek. Ten właśnie zegarek jest największym sprzymierzeńcem misia. Na razie jest jego DROGOwskazem, na razie za niego decyduje, pomaga mu, ratuje z opresji i doradza. W magiczny sposób przenosi Miodala z miejsca na miejsce, pozwalając mu spotkać ludzi, którym może pomóc lub których może zawieść, którym może sprawić przyjemność albo przykrość – wszystko zależy od tego, jakiego dokona wyboru. Podczas bycia w DRODZE Miodal poznaje kilkanaście europejskich miast i ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Podziwia niezwykłe krajobrazy, oryginalne budowle, zamki, uczestniczy w lokalnych obrzędach, ciągle w tłumie ludzi, w gwarze różnojęzycznym, w biegu, w pędzie – i po co? Wiele doświadczył, widział, przeżył – a dalej tęskni, dalej szuka... Tylko czego? 

       

      2022

      LILU

      Tytułowa misia Lilu, niesiona młodzieńczym buntem, wyrusza w pełną przygód zamorską podróż, która zawiedzie ją do wielu egzotycznych krajów basenu Morza Śródziemnego. Bohaterka pragnie nie tylko poczuć smak przygody, szuka swojego miejsca na ziemi.

       Jej zmagania zafascynują każdego młodego czytelnika, który poszukuje tego, co jest trwałe i godne przeżycia w dzisiejszym świecie, wciąż zmieniającym się i pędzącym do przodu.

       

       Powieść utrzymana jest w konwencji baśniowej, nie tylko zaskakuje pełną zwrotów akcją i głębokim przesłaniem moralnym, potrafi także oczarować oryginalną i pełną tajemniczego wdzięku konwencją, literackim stylem, wreszcie piękną szatą graficzn

     • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 4-8

      14 listopada 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie śpiewali o niepodległości i o tych, których już nie ma, ale dzięki którym możemy żyć w pokoju. Uczniowie śpiewali także o tym, że teraz nasz kraj jest w naszych rękach. Patriotyzm zyskuje coraz to nowe wymiary. Dzieci polskie i ukraińskie z naszej szkoły śpiewały razem piosenki o swoich krajach i o tym tym, jak ważna jest dla nas wolność...To już kolejny koncert patriotyczny w naszej szkole, każdy jest poruszający, a w obliczu obecnych wydarzeń, słowa piosenek stają się z powrotem aktualne, a nie tylko sentymentalne... Uczestnikom akompaniował - nauczyciel muzyki - Pan Piotr Kania.

    • 25 XI DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
     • 25 XI DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

      25 listopada na całym świecie obchodzony jest dzień pluszowego misia. Zabawka ta od prawie 120 lat towarzyszy dzieciom pod każdą szerokością geograficzną, ciesząc zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Niesłabnąca popularność misiów nie dziwi chyba nikogo – w końcu każdy z nas miał w dzieciństwie pluszowego przyjaciela, pomagającego przetrwać cięzkie chwile. Symbolizuje same pozytywne cechy, takie jak dobroć, ciepło czy opiekuńczość.

      Istnieją dwie różne historie powstania pluszowego misia.

      Kariera misia-zabawki rozpoczęła się w końcu XIX wieku, kiedy to Margarete Steiff – niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek choroby Heinego-Medina, szyła różne pluszowe zabawki-zwierzątka. Jej siostrzeniec Richard Steiff w roku 1880 wpadł na pomysł, aby ulepszyć konstrukcję szytych zabawek i założyć firmę produkującą takie zabawki. Firma ta powstała w wirtemberskiej miejscowości Giengen an de Brenz, niedaleko granicy bawarskiej.

      Kolejna historia,  która jest bardziej popularna dotyczy prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA.

      Biblioteka szkolna w tym dniu zaprasza na :

      - wystawę książek poświęconą misiom w literaturze  zatytułowaną "MSIOWE CZYTANIE" 

      - słodkie  " misiowe małe -co -nieco"

      - warsztat tworzenia pomponowych  miśków

      - kolorowanki 

      30 LISTOPADA (ŚRODA)  odbędzie się  spotkanie ze STEFANEM POTOCKIM - autorem książek poświęconych misowi MIODALOWI i  misi LILU. W spotkaniu wezmą udział laureaci konkursu plastycznego inspirowanego twórczością naszego gościa oraz wyróżnieni czytelnicy z klas 2-3. 

       Dzieci zainteresowane zakupem książki i zdobyciem dedykacji proszone są o wpłatę (25 zł) do biblioteki.

       

       

    • Dzień życzliwości
     • Dzień życzliwości

      21 LISTOPADA – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

      I POZDROWIEŃ

       

      „Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, 

      ale ich działanie jest naprawdę wielkie.” 

      Matka Teresa z Kalkuty

      Skąd pomysł?

      Idea Dnia Życzliwości narodziła się w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych. Była to odpowiedź na konflikt Egiptu i Izraela. Inicjatywa miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy.

      Obecnie to święto jest już obchodzone w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar, mniej polityczny, a bardziej społeczny. Jego cele są następujące: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

       

      Co charakteryzuje człowieka życzliwego?

      Słownikowa definicja mówi, że to osoba nastawiona przychylnie, przyjaźnie, dobra i serdeczna.

       

      Z czego składa się życzliwość?

      Wystarczy zsumować uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie.

       

      „Dziękuję, że jesteś…”, „Wszystkiego najlepszego…” czy „Miłego dnia!” – niby proste, znane wszystkim słowa, a wywoływały radość oraz niezapomniany uśmiech na twarzy obdarowanego.

      Życzliwego Dnia życzy Samorząd Uczniowski SP 109 

    • Wyniki konkursu pieśni patriotycznej dla kl. 0-3
     • Wyniki konkursu pieśni patriotycznej dla kl. 0-3

      Wśród klas 0- I miejsce zajęła: 

      -grupa OE- Alicja Libiszowska, Natalia Krzykała,Aleksandra Górecka i Laura Cichocka

      - szczególne wyróżnienie przypadło: dla tria  z grupy OB- Marcelina Kasperowicz, AleksandraPuchlik, Jagoda Ciecierska

      Wśród klas 1

      I miejsce zajęło wykonanie solo:- kl. 1D - Zuzanna Puchlik

      - Wyróżnienie dla: kl.1B: Hanny Fijałkowskiej

      Wśród klas 2 -

      I miejsce zajęło wykonanie grupowe:- kl.2B- Nina Chrzan, Martyna Rój, Leon Kosowski, Agata Kiliszek i Antoni Haze

      - Wyróżnienie szczególne dla całej klasy 2C;

      Wśród klas 3

      - I miejsce zajął duet:- kl. 3B Hanna Grochowska i Zuzanna Gołębiewska

      - Wyróżnienie szczególne: dla kl. 3B:Ewelina Romaniuk, Maja Pytlarczyk, Barbara Smoręgiewicz oraz solistka: Anna Kowalkowska

       Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i gratuluję sukcesów!.

      Zapraszam na rozdanie dyplomów/książeczek do biblioteki szkolnej ( 30.11.2022 - godzina 13.00)

      Organizator:Katarzyna Salach

       

       

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 111647
 • Galeria zdjęć

   brak danych