• Regulamin konkursu „Pokaz mody wiosennej”
     • Regulamin konkursu „Pokaz mody wiosennej”

      Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 109  klas 0-VIII do udziału w konkursie                                                          na NAJBARDZIEJ ORYGINALNE WIOSENNE PRZEBRANIE,

      który odbędzie się w dniu 21 MARCA 2023 roku w dużej sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 109

       

      § 1

      Postanowienia ogólne:

      1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

      2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku Państwa dziecka oraz wykonanej pracy.

      § 2

      Przedmiot i cele konkursu:

      1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja najciekawszego, najbardziej kreatywnego wiosennego przebrania wykonanego według własnego pomysłu. Uczniowie przygotowują strój w domu, a następnie prezentują go podczas pokazu mody.

       

      2. Cele konkursu:

      a. rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,

      b. pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych,

      c. integracja społeczności szkolnej,

      d. rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas pokazów publicznych.

      § 3

      Uczestnicy:

      Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich uczniów z klas 0-VIII                                                                        Szkoły Podstawowej nr 109

      § 4

      Przebieg konkursu:

      1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu.
      2. Zgłoszenia udziału do konkursu tylko przez dziennik Librus do 20.03.2023 r. do godz. 12.00                                         do Pani Małgorzaty Sprychy.
      3. Uczestnicy konkursu spotykają się w dniu konkursu tj. 21.03.2023r., o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej, podczas pokazu mody z okazji pierwszego dnia wiosny, który rozpocznie się                         na 4 godzinie lekcyjnej (godz. 10.45).
      4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych strojów spośród uczestników.

       

       

      § 5

      Kryteria oceny prac:

      1. Komisja Konkursowa oceni przebrania według następujących kryteriów:

      a. pomysłowość,

      b. estetyka wykonania stroju,

      c. wkład pracy.

      § 6

      Zasady przyznawania nagród:

      1. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub nagrody rzeczowe.

      2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

       

      § 7

      Ogłoszenie wyników:

      1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  w dniu konkursu tj. 21.03.2023 r.

       

      § 8

      Postanowienia końcowe:

      1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu                                   i przyznania nagrody.

      2. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych
      i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej/ Facebooka organizatora.

      3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

      4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

       

      Koordynatorzy konkursu:

      Małgorzata Sprycha, Alicja Kowalczyk

      Anna Rafalska, Beata Kolas, Beata Piechocińska

    • Biała Szkoła w Zakopanem
     • Biała Szkoła w Zakopanem

      W tym roku szkolnym grupa narciarzy i snowboardzistów naszej szkoły 109 wyruszyła na spotkanie z zimowym szaleństwem do Zakopanego. Swoją przygodę rozpoczęliśmy 27 lutego 2023r.

      Trafiliśmy na wspaniałe warunki narciarskie. Pogoda była idealna, nie mogliśmy wymarzyć sobie piękniejszej aury, która bardzo sprzyjała białemu szaleństwu. Warunki narciarskie rewelacyjne, śniegu było dużo, stoki bardzo dobrze przygotowane, termin umożliwił nam intensywną jazdę bez kolejek na wyciągach, a co najważniejsze słoneczko zapewniło nam opaleniznę i możliwość zrobienia pięknych zdjęć na pamiątkę tego białego szaleństwa. Jeździliśmy na stokach Kotelnicy, Pasieki, Remiaszowa, Suchego i Rusińskiego.

      Dużo radości z jazdy na nartach było również podczas jazdy nocnej. Po sportowych wyczynach należał nam się wypoczynek i zabawa w Termach w Białce Tatrzańskiej.

      Udało się wybrać na spacer po Krupówkach i usłyszeć o tradycyjnym malarstwie na szkle i zabytkowym drewnianym kościele na Jaszczurówce zbudowanym bez użycia gwoździ. W międzyczasie uczyliśmy się języka angielskiego dla narciarzy-teraz możemy jechać nawet za granicę 😉 Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domów, z nadzieją na kolejną przygodę w przyszłym roku. 😊

       

      Rafał Goławski,

      Aleksandra Biela-Wołońciej,

      Wanda Kukułka,

      Maciej Bochenek

    • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych z elementami Szkoły dla Rodziców
     • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych z elementami Szkoły dla Rodziców

      Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

      zaprasza na:

      warsztaty Umiejętności Wychowawczych z elementami Szkoły dla Rodziców. Warsztaty będą realizowane w Wawerskim Centrum Kultury w Filii Falenica, w soboty: 18.03.2023r., 15.04.2023r., 27.05.2023r., 17.06.2023r.
      w godzinach  9.00 – 16.00   UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

      Warsztaty to cykl 4 spotkań dla rodziców i opiekunów, chcących zbudować więź z dzieckiem w oparciu o szacunek, zrozumienie i miłość oraz poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.
      Zapisy pod nr telefonu   22 277 11 98      od pon. do pt. w godz. 8 -16

      W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące tematy:
      ❑ granice dzieci i dorosłych,
      ❑ uczucia – ich znaczenie i rola w życiu dziecka i rodziców,
      ❑ jak zachęcać dziecko do współpracy,
      ❑ kary, nagrody, konsekwencje,
      ❑ Chwalenie dziecka i wzmacnianie jego poczucie własnej wartości,
      ❑ zachęcanie dziecka do samodzielności,
      ❑ rozwiązywanie problemów i konfliktów.

      Program warsztatów został opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książek A.Faber i E.Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”.

       

    • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

      "Bądź bezpieczny na drodze” 2022/2023

       

      REGULAMIN KONKURSU

      1. Organizator

      Anna Rafalska- wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa

      2. Cele konkursu

      • głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.

      • samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

      • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,

      • dbanie o  bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg

       • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

      • utrwalanie wiedzy z zakresu znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu

      drogowego;

      3. Uczestnicy konkursu

       Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 109

      4. Zgłoszenia:

      Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora Konkursu do dnia 5 kwietnia 2023, lista zapisu  będzie dostępna w Sali 114

      5. Przebieg konkursu:

      Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” składał się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 25 pytań.

      Z tego etapu wyłonieni zostaną uczniowie, którzy otrzymają najwięcej punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów wśród większej liczby uczniów, przewiduje się dogrywkę – rozwiązanie kolejnego testu.

      6. Terminy konkursu

      Konkurs odbędzie się w dniu 13.04.2023r r. godzina i sala będzie podana w późniejszym terminie,

      w zależności od ilości zgłoszeń.

       

      7. Zakres i literatura do konkursu

      Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej. Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki do techniki i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.

      8. Nagrody i wyróżnienia

      Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie punktacji za poprawność wykonanych zadań.

      Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej https://www.sp109.waw.pl/

      9. Informacje końcowe

      • Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły https://www.sp109.waw.pl/, oraz dzienniku elektronicznym Librus

      • Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,

      • Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu - Pani Anna Rafalska (kontakt sala 114 lub pod numerem tel. /22/277  11 32)

       

     • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK- edycja zimowa – wyniki

      Olimpiada OLIMPUSEK, to konkurs dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego dla poszczególnych klas. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Odrębnym sprawdzianem jest test z języka angielskiego.

      Łącznie w edycji zimowej (j. angielski) wzięło udział 30 naszych uczniów.

      Ogromne brawa dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział.

       

      Wyniki przedstawiają się następująco:

      Klasa 1

      1.Misiak Antoni – 198 punktów, miejsce 6 – laureat Olimpuska

      2.Fijałkowska Hanna – 154 punkty, miejsce 28

      3.Gajewska Kalina – 152 punkty, miejsce 29

      4.Buchla Maria – 137 punktów, miejsce 36

       

      Klasa 2

      1.Stachera Natalia – 184 punkty, miejsce 14 – laureat Olimpuska

      2.Baryła Nina - 180 punktów, miejsce 16

      3.Michna Wojciech – 167 punktów, miejsce 22

      4.Blaut Janina – 160 punktów, miejsce 26

      5.Tomasiak Pola – 150 punktów, miejsce 31

      6.Biela Alicja – 146 punktów, miejsce 33

      7.Biela Anna – 142 punkty, miejsce 35

      8.Parshakova Viktoriia – 141 punktów, miejsce 35

      9.Kiliszek Agata – 128 punktów, miejsce 42

      10.Jankowska Zofia – 122 punkty, miejsce 45

      11.Olkiewicz Jędrzej – 111 punktów, miejsce 50

      12.Mazur Maria – 111 punktów, miejsce 50

      13.Kiełczewski Szymon – 83 punkty, miejsce 64

       

      Klasa 3

      1.Górecka Hanna - 190 punktów, miejsce 11- laureat Olimpuska

      2.Kaliasinskaya Kseniya – 182 punkty, miejsce 15 – laureat Olimpuska

      3.Banaś Nina – 163 punkty, miejsce 24

      4.Kąkol Amelia – 160 punktów, miejsce 26

      5.Franaszek Rebeka – 160 punktów, miejsce 26

      6.Krzykała Damian – 149 punktów, miejsce 31

      7.Jankowska Julia – 148 punktów, miejsce 32

      8.Smorągiewicz Barbara – 145 punktów, miejsce 33

      9.Jędrzejczyk Jan -129 punktów, miejsce 41

      10.Bojko Franciszek – 125 punktów, miejsce 43

      11.Szynkowski Adam – 104 punkty, miejsce 54

      12.Mackiewicz Ryszard – 74 punkty, miejsce 69

      13.Śmigulska Helena – 65 punktów, miejsce 73

       

      Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratuluję i zapraszam na kolejne zmagania 30.03.2023 r.

       

      Agata Cygan

      Szkolny Koordynator Olimpiady

    • Paczka na Kresy - Akcja Wielkanoc 2023
     • Paczka na Kresy - Akcja Wielkanoc 2023

      Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Wolontariusze

       

      W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, pragnę zaprosić do udziału w akcji „Paczka na Kresy”, skierowanej do  Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski.

      Pomimo trwającej wojny na Ukrainie,  innych trudnych okoliczności, chcemy dzielić się radością, nadzieją           

      i miłością z  drugim człowiekiem.

      Akcja „Paczka na Kresy” będzie polegała na zbiórce darów i  funduszy przeznaczonych na świąteczne paczki dla  Polaków z  Litwy i  Ukrainy w dniach 06-16.03.2023 r.

      Ta inicjatywa jest niesamowitą okazją, żeby właśnie naszym  Rodakom, żyjącym poza granicami swojej ukochanej Ojczyzny, ale jednoczącym się duchowo  i często marzącym o powrocie „na Ojczyzny łono”, pomóc w    sposób materialny i  duchowy.

      Dotychczasowe działania nie tylko łączyły dzieci, młodzież i dorosłych wobec tak  szlachetnego wysiłku, ale tworzyły równocześnie więzi osobowe oraz przeżycia duchowe, które pozostają w sercu na zawsze.

      Organizatorami akcji są:  Fundacja Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, Polska Fundacja Narodowa, Poczta Polska, Mazowiecka  Wojewódzka Komenda OHP,  harcerze ze Szczepu 147 „Błękitni” oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

       

      Serdecznie zachęcam  Was drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę.

      Duży kosz metalowy do zbiórki będzie wystawiony od poniedziałku (06.03.2023 r.) przed wejściem głównym do szkoły i duży pojemnik w szatni szkolnej.

       

      W akcji zbierane będą:

      1. produkty spożywcze, takie jak:

      - kawa, herbata liściasta, ekspresowa, owocowa, kakao naturalne, rozpuszczalne, słodycze: czekolada, praliny, cukierki, ciastka, czekoladki, chałwa, pierniki, ciasta zapakowane hermetycznie, bombonierki, ptasie mleczko, galaretki, batony czekoladowe, owocowe, delicje, sezamki; 

      - owoce kandyzowane: figi, rodzynki, morele, skórka pomarańczowa, orzeszki, pistacje;

      - przyprawy świąteczne: cynamon, kardamon, wanilia, goździki, posypki na ciast;

      - konserwy, olej, przyprawy, owoce w puszce (np. ananasy, brzoskwinie), oliwki, suszone pomidory;

      - makarony, kasze, cukier, mąka

      2. środki czyszczące, dezynfekujące, środki do prania etc.

      3. środki higieniczne: pasty do zębów, mydła, żele, płyny do kąpieli,

      4. medykamenty, kremy, środki opatrunkowe.

       

      Miłym załącznikiem do paczek będą:

      -  własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami; 

       

      Zebrane dary przekażemy w dniu 17.03.2023 r. ul. Bartycka 76 Warszawa lub do jednostek OHP na Mazowszu.

      Pakowanie darów będzie miało miejsce 18-19.03.2023 r. w godz. 09.00 – 17.00. Po załadowaniu samochody wyjadą na Kresy, na Litwę i Łotwę.

       

      Wyjazd wolontariuszy na Łotwę nastąpi w dniu 23 marca 2023 r., natomiast wyjazd na Litwę w dniu 24 marca 2023 r

      .

      Przekazywanie paczek nastąpi 25 marca od rana.

      Uroczyste zakończenie akcji nastąpi 26 marca 2023 r. w kaplicy Powstańców Styczniowych na wileńskim cmentarzu na Rossie.

       

      Serdecznie zapraszam Uczniów, Nauczycieli i Rodziców  do udziału w akcji „Paczka na Kresy” Wielkanoc 2023.

       Jest to szczególny czas celebrowania 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które pomimo porażki militarnej  stało  się  symbolem  zwycięstwa  wartości  moralnych  przyświecających  Powstańcom.

       

      Zachęćmy naszych podopiecznych, dzieci i młodzież, do zaangażowania się w zbiórkę darów w naszych szkołach, a ich przedstawicieli do wyjazdu na Kresy, aby poznawać Rzeczpospolitą, śladami Bohaterów  Powstania  Styczniowego.

      Nie możemy pojechać jak kiedyś na Białoruś, lub Ukrainę, więc róbmy co możliwe, aby zrozumieć Rzeczpospolitą, szukając jej unikatowości w rocznicy Powstania Styczniowego, jadąc tam, gdzie jeszcze można, na Litwę i Łotwę.

       

      Bardzo dziękuję

      Kierownik świetlicy – koordynator akcji w Szkole Podstawowej nr 109  - Monika Zimny

    • SZKOŁA DEMOKRACJI 2022/2023
     • SZKOŁA DEMOKRACJI 2022/2023

      Od września 2022 roku nasza szkoła bierze aktywny udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

      W ramach programu zapraszamy całą społeczność szkolną do obejrzenia filmu na temat samorządności uczniowskiej.

      Link: https://www.youtube.com/watch?v=GxHGXU3cs_A

      Obecnie wśród uczniów prowadzimy diagnozę, której celem jest zbadanie jakich zmian chcą w naszej szkole.

      Zapraszamy do wypełnienia ankiety przesłanej librusem.

      W minionym tygodniu przeprowadziłyśmy sondę balonową oraz zbadałyśmy, które miejsca w naszej szkole cieszą się największą popularnością. Dane zebrane z diagnozy pozwolą nam podjąć dalsze działania w projekcie.

      Serdecznie zapraszamy do współpracy

      Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

      Pani Agata Cygan i Pani Marta Biedrzycka

    • SZKOŁA DEMOKRACJI 2022/23
     • SZKOŁA DEMOKRACJI 2022/23

      Od września 2022 roku nasza szkoła bierze aktywny udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
      W ramach programu zapraszamy całą społeczność szkolną do obejrzenia filmu na temat samorządności uczniowskiej. 
      Link: https://www.youtube.com/watch?v=GxHGXU3cs_A
      Obecnie wśród uczniów prowadzimy diagnozę, której celem jest zbadanie jakich zmian chcą w naszej szkole. 
      Zapraszamy do wypełnienia ankiety przesłanej librusem. 
      W minionym tygodniu przeprowadziłyśmy sondę balonową oraz zbadałyśmy, które miejsca w naszej szkole cieszą się największą popularnością. Dane zebrane z diagnozy pozwolą nam podjąć dalsze działania w projekcie. 


      Serdecznie zapraszamy do współpracy
      Opiekunki Samorządu Uczniowskiego 

    • UWAGA!
     • UWAGA!

      SPOTKANIE INFORMACYJNE - DZIEŃ OTWARTY  dla rodziców zainteresowanych zapisami dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych  do naszej placówki  - 2 marca 2023 (czwartek)  o godzinie 17.00

      Serdecznie zapraszamy!

    • 4 X - ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
     • 4 X - ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

      „…wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi…” – św. Franciszek z Asyżu

      Dzisiaj obchodzimy Światowy DZIEŃ ZWIERZĄT. Kochani pamiętajmy, że nie tylko dziś, ale każdego dnia, przez cały rok, człowiek powinien szanować zwierzęta, powinien zdawać sobie sprawę, że ONE nie są w niczym grosze od nas, że są to Istoty żywe, nie rzeczy, że czują ból , strach, smutek, potrafią kochać i mają, powinny mieć swoje prawa! Człowiek więc nie powinien uważać się za pępek świata, nie ma do tego prawa! Za to powinien umieć żyć w zgodzie ze zwierzętami, pomagać im kiedy zajdzie potrzeba oraz otaczać opieką!

      Pomysł na wprowadzenie Światowego Dnia Zwierząt narodził się już w pierwszej połowie ubiegłego wieku. W roku 1931 we Florencji odbywała się konferencja ekologów, którzy właśnie w ten sposób postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Idealną datą wydał im się 4 października, dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w religii chrześcijańskiej uznawanego za patrona zwierząt i środowiska. Dzięki temu kontynuowana jest idea troski o zwierzęta, szczególnie te najbardziej wrażliwe i zagrożone wyginięciem.

       

      Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt.

       

      Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt organizacje zachęcają do adopcji zwierząt, uświadamiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta a także piętnuje znęcanie się nad nimi, czy szkolenie do walk i bezmyślne zabijanie.

      Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

      Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś pokrzywdzonemu przez los lub złych ludzi biedakowi, który mieszka w schronisku. Rozejrzyjmy się także w okolicy - może ktoś maltretuje swojego psa lub kota? Może warto interweniować? Pamiętajmy, że zwierzęta także czują, a swojego wybawiciela potrafią obdarzyć bezgraniczną miłością i oddaniem.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 313699
 • Galeria zdjęć

   brak danych